Voeding

Bewaren van voedsel en voedselveiligheid

Secundair onderwijs

Derde graad

Eindtermen

ET NW 1      Leerlingen kunnen eigen denkbeelden verwoorden en deze confronteren met denkbeelden van anderen, metingen, observaties, onderzoeksresultaten of wetenschappelijke inzichten (A stroom).
ET NW 2      Leerlingen kunnen vanuit een onderzoeksvraag een eigen hypothese of verwachting formuleren en relevante variabelen aangeven (A stroom)
ET PAV 15      Leerlingen kunnen opdrachten zelfstandig plannen, organiseren, uitvoeren, evalueren en indien nodig bijsturen (3de graad – B stroom)

Leerdoelen

Kennis

  • Jongeren formuleren hoe bederf ontstaat door slechte bewaring