Bewegen en minder zitten

Burgerschapscompetentie

Kleuteronderwijs

Eindtermen

OD MM 2.4      De kleuters herkennen vormen van afwijzend of waarderend reageren op het anders-zijn van mensen.
OD MM 2.5      De kleuters beseffen dat sommige mensen een andere levenswijze hebben dan zijzelf, als ze geconfronteerd worden met beelden, informatie of mensen uit een andere cultuur.
OD MV 6.4      De kleuters kunnen respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot de eigen en de andere culturen.

Leerdoelen

Kennis

  • Kinderen ontdekken verschillen in voorkeur van spelen/bewegen bij anderen en zichzelf.
  • Kleuters sommen verschillende activiteiten op en bespreken het zit - en beweeggedrag.


Vaardigheden en attitudes

  • Kleuters spelen/bewegen met alle leerlingen ongeacht hun geslacht, religie, cultuur, land van herkomst en beperking. 

Materialen en methodieken