Bewegen en minder zitten

Sociale en emotionele ontwikkeling

Lager onderwijs

Derde graad

Eindtermen

ET LO 2.3      Leerlingen beleven voldoening aan fysieke activiteit en kennen ook de langetermijneffecten ervan.
ET LO 3.2      De leerlingen kunnen hun eigen inspanning en die van anderen inschatten en waarderen.
ET LO 3.3      De leerlingen nemen deel aan bewegingsactiviteiten in een geest van fairplay.

Leerdoelen

Kennis

  • Kinderen verklaren dat een gezonde mix van zitten, staan en bewegen essentieel is om je goed in je vel te voelen.
  • Kinderen verduidelijken dat ‘je goed in je vel voelen’ een effect kan hebben op bewegen en lang stilzitten.
  • Kinderen argumenteren waarom het belangrijk is om af en toe een compliment te geven tijdens beweegactiviteiten en verwoorden hoe men dit aanpakt.


Vaardigheden en attitudes

  • Kinderen gebruiken beweging om hun emoties uit te drukken of om met emoties om te gaan.