Voeding

Consumentenaspecten

Lager onderwijs

Tweede graad

Eindtermen

ET MM 2.5      Leerlingen beseffen dat hun gedrag be├»nvloed wordt door de reclame en de media

Leerdoelen

Vaardigheden & attitudes

  • Kinderen worden zich bewust van reclame overal

Materialen en methodieken