Voeding

Consumentenaspecten

Lager onderwijs

Tweede graad

Eindtermen

ET MM 2.2      Leerlingen kunnen met een zelf gekozen voorbeeld illustreren hoe de prijs van een product tot stand komt

Leerdoelen

Kennis

  • Kinderen kunnen de houdbaarheidsdatum op een verpakking vinden

Materialen en methodieken