Bewegen en minder zitten

Burgerschapscompetentie

Secundair onderwijs

Eerste graad

Eindtermen

LG&EGZ 1.16      De leerlingen uiten hun gevoelens respectvol (transversaal - attitudinaal) (1ste graad, A- en B- stroom).
BC 7.9      De leerlingen illustreren het belang van individuele en gezamenlijke acties en engagement voor de samenleving (transversaal) (1ste graad, A- en B- stroom).
BC/DZH 7.13      De leerlingen verklaren de impact van globale uitdagingen van duurzame ontwikkeling op het lokale niveau (transversaal) (A- en B- stroom).

Leerdoelen

Kennis

  • Jongeren begrijpen dat zich groeperen en samen buiten bewegen ook een positief middel kan zijn om beleidsmakers te overtuigen.  
  • Jongeren geven voorbeelden van (inter)nationale organisaties die ernaar streven om het welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen en zo mee bij te dragen aan o.a. meer beweegkansen voor mensen.


Vaardigheden en attitudes

  • Jongeren dragen zorg voor anderen d.m.v. beweging of actieve verplaatsing (bv. boodschappen doen voor ouderen).

Materialen en methodieken