Bewegen en minder zitten

Burgerschapscompetentie

Secundair onderwijs

Eerste graad

Eindtermen

BC 7.2      De leerlingen gaan respectvol en constructief om met individuen en groepen in een diverse samenleving (transversaal - attitudinaal) (eerste graad A-en B-stroom).
BC 7.3      De leerlingen hanteren strategieën om respectvol en constructief om te gaan met individuen en groepen in een diverse samenleving (transversaal) (1ste A- en B-stroom).
BC 7.4      De leerlingen lichten de mechanismen van vooroordelen, stereotypering, machtsmisbruik en groepsdruk toe (transversaal) (1ste A- en B-stroom).

Leerdoelen

Kennis

  • Jongeren onderzoeken de betekenis van verschillende beweeggewoontes voor gelegenheden binnen verschillende culturen (bv. geboorte, trouw, begrafenis).
  • Jongeren herkennen discriminatie, stereotypen en vooroordelen rond zit- (, rust-) -en beweeggewoonten en keuren dit gedrag af (bv. stereotypen: voetbal is voor mannen, mensen met overgewicht zijn lui).
  • Jongeren verklaren waarom beweging (inclusief sport) mensen samenbrengt, ongeacht hun achtergrond.


Vaardigheden en attitudes

  • Jongeren komen in contact met andere beweeggewoontes van andere culturen.