Bewegen en minder zitten

Duurzaam bewegen en minder zitten

Secundair onderwijs

Eerste graad

Eindtermen

BC 7.7      De leerlingen onderbouwen een eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen, thema’s en trends met betrouwbare informatie en geldige argumenten (transversaal).
BC DZH 7.12      De leerlingen lichten de complexiteit en verwevenheid van duurzaamheidskwesties toe (transversaal) (A-en B-stroom).
BC DZH 7.11      De leerlingen handelen duurzaam in een schoolse context (transversaal - attitudinaal) (A-en B-stroom).

Leerdoelen

Vaardigheden en attitudes

  • Jongeren reflecteren over hun eigen verantwoordelijkheid om het milieu minder te vervuilen tijdens verplaatsingen.
  • Jongeren staan positief tegenover actieve verplaatsing bij korte tot middellange afstanden. 
  • Jongeren passen, indien mogelijk is, het STOP-principe toe in hun leefwijze (bv. verplaatsing naar de sportclub).