Onderwijs, welzijn en voedingsindustrie ondertekenen engagementsverklaring voor gezonde scholen

05.09.2017

De ministers Crevits en Vandeurzen, de onderwijskoepels en de voedingsindustrie sluiten vandaag een engagementsverklaring af om tot een evenwichtiger en gezonder dranken- en tussendoortjesbeleid te komen in de Vlaamse scholen. Het Vlaams Instituut Gezond Leven leverde hiervoor de aanbevelingen via de methodiek Kieskeurig.

Meer dan de helft van de Vlaamse secundaire scholen biedt nog gesuikerde frisdranken en ongezonde tussendoortjes zoals koeken met chocolade of chips aan. Basisscholen bieden zo goed als geen frisdranken meer aan, maar wel nog te vaak ongezonde tussendoortjes, gezoete melk en fruitsap.

Scholen aanmoedigen

Vlaams minister van Onderwijs Crevits en Vlaams minister van Welzijn Vandeurzen willen scholen aanmoedigen om dit aanbod van vaak sterk gesuikerde producten te laten uitdoven. Net als het VIGeZ, zijn ook zij evenwel geen voorstander van een verbod van hogerhand, maar geven scholen een kans om hier zelf werk van te maken. Maar dat gaat niet van vandaag op morgen.

Engagementsverklaring

Om scholen te ondersteunen om stapsgewijs tot een evenwichtig aanbod en succesvol gezondheidsbeleid voor dranken en tussendoortjes te komen ondertekenden de ministers, een aantal partners uit de voedingsindustrie en de verschillende onderwijskoepels een engagementsverklaring. Dit engagement heeft als doel scholen te motiveren en te ondersteunen om tegen het schooljaar 2020-2021 een evenwichtig en gevarieerd aanbod van dranken en tussendoortjes te voorzien.

Gezonde School

De richtlijnen van gezonde school (een voedingsbeleid op school) dienen als basis om aan te geven welke drankjes en tussendoortjes een school best actief promoot (aanmoedigingsbeleid), beter beperkt beschikbaar stelt (gedoogbeleid), afbouwt uit het aanbod (uitdoofbeleid) en verbiedt (verbodsbeleid).

Doel engagement

Het uiteindelijke doel van het engagement is om tegen het schooljaar 2017-2018 alle dranken uit het uitdoofbeleid in 75% van de basisscholen en 60% van de secundaire scholen uit het aanbod te zien verdwijnen. Concreet gaat dit over de gesuikerde frisdranken in het secundair en de gezoete melkdranken en fruitsap in het basisonderwijs. Tegen het schooljaar 2020-2021 is dat 100%. Voor de tussendoortjes hopen de ondertekenaars tegen het schooljaar 2017-2018 alle producten uit het uitdoofbeleid (bijvoorbeeld snoep, chocoladekoekjes en chips) in 75% van alle scholen uit het aanbod te zien verdwijnen. Tegen het schooljaar 2020-2021 zou dat de volle 100% zijn.

Maak van gezonde keuze de gemakkelijke keuze

Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil van de gezonde keuze de gemakkelijke keuze maken. In onze omgeving zien we vandaag helaas vaker het tegendeel: calorierijk, ongezond voedsel is overal beschikbaar en relatief goedkoop. Ook op scholen zitten gesuikerde dranken en minder gezonde tussendoortjes nog vaak in het dagelijks aanbod.

Scholen besteden in de les nochtans al vaak aandacht aan gezonde voeding. Maar kennis bijbrengen is niet voldoende, we moedigen scholen dan ook aan om in hun aanbod het gezonde voorbeeld te geven.