Projectoproep ‘Vitaal en gezond telewerken’: Vlaamse overheid zoekt en financiert innovatieve projecten

06.07.2021

Telewerk wérkt. We verliezen minder tijd door woon-werkverkeer, zijn vaak productiever en ons tijdsschema is flexibeler. Maar er zijn ook valkuilen: een keukenstoel blijkt geen bureaustoel en de kat geen volwaardige collega. Hoe kan een bedrijf of organisatie bijdragen aan de fysieke en mentale gezondheid van telewerkers? De Vlaamse overheid, i.s.m. het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, zoekt én beloont de meest innovatieve projecten.

Meer tijd, minder spontaniteit

Nooit maakten zoveel mensen kennis met telewerk als tijdens de coronacrisis. En dat heeft zo zijn voordelen, blijkt uit een enquête van Attentia: 83% ervaart minder tijdverlies, we kunnen flexibeler plannen (66%) en zijn productiever (56%).

Maar er duiken onvermijdelijk ook valkuilen op, zowel fysiek als mentaal. De helft van de Vlamingen is uitgeput na een jaar intensief en permanent thuiswerk, volgens recente cijfers van IDEWE. Drie op de vier thuiswerkers ervaart minstens één ernstige psychosociale of fysieke klacht. Structuur en gewoontes vallen weg, en niet iedereen heeft een geschikt thuiswerkbureau.

Bovendien missen we spontane praatjes met collega’s – liefst zonder een scherm ertussen. Dat scherm 24/7 in het gezichtsveld, zorgt er tegelijkertijd voor dat we ’s avonds al snel nog even doorwerken. Kortom: er liggen nog heel wat uitdagingen voor ons om telewerk op termijn gezonder en aangenamer te maken.

Gezocht: innovatieve projecten

Voor bedrijven of organisaties die deze uitdagingen willen aanpakken, is er nu de projectoproep Vitaal en gezond telewerken’. De oproep richt zich naar alle Vlaamse bedrijven en organisaties met een innovatief idee voor een project dat de fysieke en mentale gezondheid van telewerkers bevordert. Denk bijvoorbeeld aan een lokaal bestuur dat zijn thuiswerkende inwoners motiveert via virtuele bewegingssessies. Of een bedrijventerrein dat workshops rond gezonde voeding organiseert. Ook een externe gezondheidscoach kan ingeschakeld worden, om acties of activiteiten uit te werken rond de gezondheid van medewerkers in een coworking space.

Volledige financiële ondersteuning

Geselecteerde kandidaten kunnen rekenen op volledige financiële ondersteuning. Het project zal lopen tussen 1 december 2021 en 31 december 2022. In totaal wordt een bedrag van 1.530.000 euro vrijgemaakt.

Telewerken zal een blijver zijn. De voordelen daarvan hebben velen al ondervonden”, zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke. “We willen die positieve aspecten graag voor iedereen toegankelijk maken, zonder de mentale uitdagingen van werknemers uit het oog te verliezen. Denk aan het verzekeren van een gezonde thuiswerkomgeving, voldoende beweging, een goede werk-privébalans … Deze oproep past binnen die doelstelling.”

De projectoproep kort samengevat:

WAT?

Een innovatief project dat bijdraagt tot de mentale en fysieke gezondheid van de telewerker van de toekomst. Het project is vernieuwend en leent zicht tot structurele verankering in het beleid.

VOOR WIE?

De oproep richt zich tot Vlaamse bedrijven, zowel uit de profit als de social profit, maar ook tot alle andere organisaties die kunnen bijdragen aan de gezondheid van werknemers. Denk bijvoorbeeld aan coworking spaces, bedrijventerreinen, sociale partners, commerciële dienstverleners, vormingsdiensten … De Vlaamse of federale overheid zelf kan niet deelnemen, maar lokale besturen kunnen wel een projectaanvraag doen.

Per organisatie of samenwerkingsverband kan 1 aanvraag worden ingediend.

WAAROM?

Deze oproep kadert binnen de gezondheidsdoelstelling ‘de Vlaming leeft gezonder in 2025’ en wil de mentale en fysieke gezondheid van telewerkers verbeteren.

TELEWERKBELEID ≠ GEZONDHEIDSBELEID

Een gezondheidsbevorderend project is niet hetzelfde als het uitrollen van een telewerkbeleid. Deze projectoproep vraagt naar een innovatief project dat de gezondheid van telewerkers bevordert, én dat concreet geïmplementeerd kan worden. Een goed werkend telewerkbeleid op ondernemings- of organisatieniveau is uiteraard ook aan te moedigen en hangt samen met een gezondheidsbeleid voor telewerkers, maar valt buiten de context van deze oproep.

TIMING

Tussen 6 juli en 30 september 2021 kunnen bedrijven en organisaties een projectvoorstel indienen. Het project loopt, na goedkeuring, van 1 december 2021 tot 31 december 2022.

MEER INFO

Meer info over de projectoproep vind je op deze webpagina’s, of in onze FAQ.