Uitnodiging 'Samen sterk voor ouderen in beweging'

21.09.2018

Ouderen zijn de bevolkingsgroep die het minst beweegt en toch willen vele ouderen actief en gezond ouder worden.  Hoe kan je als Vlaamse middenveldorganisatie uit eender welke sector je steentje bijdragen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle neuzen uit verschillende sectoren in dezelfde richting wijzen en er samenwerkingsverbanden ontstaan?

Op deze studiedag lanceren de Vlaamse Ouderenraad en het Vlaams Instituut Gezond Leven de eerste gemeenschappelijke visienota en brochure rond ouderen en bewegen over sectoren heen en dit in verschillende contexten: vrije tijd (inclusief sport), thuis, tijdens verplaatsingen en op het (vrijwilligers)werk.

Datum

Vrijdag 26 oktober 2018 van 10 tot 16 uur

Locatie

Vlaams Parlement, Zaal De Schelp, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

Programma

09u15Onthaal
10u00Welkom
Jul Geeroms, Vlaamse Ouderenraad
10u10Ouder worden, ieder op zijn manier
Prof. Dr. Bart Vanreusel, KU Leuven & OKRA-SPORT+
10u35Wist je dat?
Dr. Ragnar Van Acker, Vlaams Instituut Gezond Leven
11u00Wat willen ouderen zelf?
Stien Vandierendonck, Vlaams Instituut Gezond Leven & Prof. Dr. Filip Boen, KU Leuven
11u35Ouderen meer in beweging brengen? 6 sleutels tot succes in de praktijk Nathalie Sluyts, Vlaamse Ouderenraad & Ingrid Peeters, OKRA-SPORT+
12u30Lunchpauze
13u30Wat als… alle bewegingsinterventies laagdrempeliger zouden zijn?
Dr. Ragnar Van Acker, Vlaams Instituut Gezond Leven
13u55Wat als… we samen zouden inzetten op een beweegvriendelijke publieke ruimte?
Dr. Jelle Van Cauwenberg , UGent & Dr. Sara D’Haese, Vlaams Instituut Gezond Leven
14u20Wat als… preventieve gezondheidszorg toegankelijk zou zijn voor iedereen?
Jan Tessier, Vlaamse Ouderenraad
14u45Wat als… iedereen levenslang kon sporten?
Eva Vonck, Sport Vlaanderen & Hanne Neirynck, Vlaams Instituuut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid
15u10Wat als…we het pensioen als een sleutelmoment zouden zien en voor sterker vrijwilligerswerk zouden gaan?
Eric Bradt, NEOS
15u35Eén basisvisie over sectoren heen – lancering visienota
Dr. Ragnar Van Acker, Vlaams Instituut Gezond Leven & Nils Vandenweghe, Vlaamse Ouderenraad
16u00Slotwoord & Receptie

Inschrijven

Deelname kost 15 euro (incl. brochure). 
Inschrijven kan tot en met 16 oktober via deze link.

Meer info

Nathalie Sluyts
02 209 34 53
nathalie.sluyts@vlaamse-ouderenraad.be