Hoe zet jouw school zich in voor de gezondheid van de leerlingen? Welke initiatieven neem je bijvoorbeeld om gezonde voeding te promoten op school, beweging te stimuleren bij leerlingen en hun mentaal welbevinden te bevorderen?

Neem nu deel aan de Preventiepeiling in het basisonderwijs!

Wat is de Preventiepeiling?

Een klas vol gezonde, gelukkige leerlingen: als basisschool kan je daartoe bijdragen door een preventief gezondheidsbeleid uit te rollen. Verschillende scholen doen dat ook, door te werken rond thema's als gezonde voeding, beweging, alcohol of mentaal welbevinden.

Hoe doen ze dat precies, wat loopt er al goed en wat zijn de werkpunten? Dat onderzoeken we in de driejaarlijkse Preventiepeiling in het basisonderwijs. Met deze vragenlijststudie monitoren we hoe het in de praktijk gesteld is met het preventieve gezondheidsbeleid van Vlaamse en Brusselse basisscholen. We bevragen hoe hun preventieve gezondheidsbeleid eruitziet, hoe ze inzetten op een aantal gezondheidsthema’s (voeding, beweging, lang stilzitten, roken, alcohol en drugs, mentaal welbevinden en mondgezondheid) en hoe ze er voor zorgen dat hun beleid ook in de praktijk succesvol is.

Waarom deelnemen?

Basisonderwijs1

Omdat je handvaten en inspiratie ontvangt om aan de slag te gaan

We willen jouw school ook inzicht geven in wat een preventief gezondheidsbeleid op school nu precies is en hoe jullie dat verder kan uitwerken. De resultaten van de bevraging kunnen perfect dienen als leidraad om het preventieve gezondheidsbeleid van je school verder uit te bouwen. Bovendien ontvang je kort na afloop een digitale inspiratiegids vol nuttige checklists en links naar ondersteuningsmaterialen, methodieken en vormingen.


Screenshot NB Indicatoren

Omdat alle scholen er beter van worden

De Preventiepeiling monitort de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstelling “De Vlaming leeft gezonder in 2025”. De resultaten van de bevraging vormen een basisinstrument voor de overheid om het preventief gezondheidsbeleid in Vlaanderen verder uit te werken en de nodige acties te ondernemen. Hoe meer scholen deelnemen, hoe beter we de huidige situatie in kaart kunnen brengen. En hoe beter er gerichte beleidsbeslissingen genomen kunnen worden.

De resultaten van de Preventiepeiling worden ook gebruikt door de preventiesector bij het uitwerken van actieplannen en ontwikkelen van methodieken waarmee scholen aan hun preventief gezondheidsbeleid kunnen werken. Deelnemen komt dus alle scholen én leerlingen in Vlaanderen ten goede.


Hoe en wanneer deelnemen?

  • De bevraging staat open van september tot en met november 2022.
  • Je hoeft de vragenlijst niet in één keer in te vullen: je kan op elk moment pauzeren en op een later moment hervatten.
  • Je gegevens worden anoniem verwerkt.
  • We maakten een handig overzicht van wie de vragenlijst best invult, welke materialen je nodig kan hebben en welke collega’s of diensten binnen je school je misschien zal moeten raadplegen
  • We bundelden heel wat andere vragen op onze FAQ-pagina.

Resultaten

Benieuwd naar de resultaten van de voorbije editie (2019-2020)? We maakten een e-brochure met alle resultaten, een beknopte samenvatting en infographics. In het voorjaar van 2023 vind je hier ook de resultaten van de nieuwe editie in terug.

Aan de slag

Wil je meteen aan de slag met het preventief gezondheidsbeleid in je school? Dat horen we graag! Op onze Gezonde School-pagina vind je heel wat materialen en informatie. Of neem deel aan onze bevraging en ontvang een digital gids vol tips en inspiratie.

Nog vragen?