De Preventiepeiling (vroeger indicatorenbevraging) is een driejaarlijkse vragenlijststudie die peilt naar het preventief gezondheidsbeleid in onder meer scholen, ondernemingen, lokale besturen en zorg- en welzijnsinstellingen in Vlaanderen en Brussel. Vlaams Instituut Gezond Leven vzw voert de Preventiepeiling uit in opdracht van het Departement Zorg en dit in samenwerking met verschillende partners: Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen, Vlaams Instituut Mondgezondheid, de Vlaamse Logo's en The Human Link.

Banner partners preventiepeiling Human Link

De bevraging wordt afgenomen in vijf settings (met enkele subsettings):

   Setting iconen banner

   De vragenlijst bestaat uit twee luiken:

   Thematisch luik

   In het thematisch deel peilen we naar hoe en in welke mate de settings inzetten op de verschillende gezondheidsthema’s. Hierbij focussen we op vier preventiestrategieën die je als organisatie of instelling kan toepassen in je acties, en die als basis dienen voor je beleid rond elk thema: educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels, en zorg en begeleiding.

   Thema iconen banner

   Hierbij focussen we op vier preventiestrategieën die je als organisatie of instelling kan toepassen in je acties, en die als basis dienen voor je beleid rond elk thema: educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels, en zorg en begeleiding.

   Algemeen luik

   In het algemene luik van de Preventiepeiling kijken we naar het algemeen preventief gezondheidsbeleid. De kwaliteit daarvan schatten we in aan de hand van een aantal succesfactoren, bv. deskundigheid, communicatie, samenwerking, tijd en middelen. Zet je als organisatie of instelling op meerdere van de succesfactoren in, dan verhoog je de kans dat je gezondheidsbeleid goed in elkaar zit.


   Evolutie sinds 2003

   De Preventiepeiling is geen eenmalige bevraging maar wordt sinds 2003 driejaarlijks herhaald. Bij de eerste editie in 2003 werden er 3 verschillende settings bevraagd. Ondertussen zijn we toe aan de 7de editie en onderzoeken we het preventief gezondheidsbeleid in 12 verschillende settings.

   De voorbije edities peilden we zowel naar het thematisch gezondheidsbeleid als naar het algemeen gezondheidsbeleid. Voor de 7de editie is de vragenlijst opgesplitst in twee meetpunten: het thematisch gezondheidsbeleid wordt bevraagd in 2022-2023 en het algemeen gezondheidsbeleid in 2023-2024.

   Tijdlijn thematisch en algemeen

   De Preventiepeiling beoogt twee doelstellingen:

   Doelstelling 1. Het preventieve gezondheidsbeleid in Vlaanderen monitoren

   De Vlaamse overheid gebruikt de resultaten van de Preventiepeiling om de realisatie van de gezondheidsdoelstelling ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’ te monitoren. Op basis van de resultaten kan de overheid bovendien haar eigen preventieve gezondheidsbeleid gericht verder uitwerken en de nodige acties te ondernemen.

   Ook voor de preventieve gezondheidssector zijn de resultaten een leidraad om mee aan de slag te gaan. Ze kunnen helpen om prioriteiten te stellen en acties te bepalen.

   Doelstelling 2. Organisaties en instellingen informeren, inspireren en inzichten bieden

   Met de Preventiepeiling wil Gezond Leven ook alle betrokken actoren uit de verschillende settings informeren over de kwaliteit van, en werkpunten voor, het preventief gezondheidsbeleid in Vlaanderen.

   De resultaten bieden inzicht in wat al goed loopt en wat nog beter kan. Organisaties die aan de slag willen gaan met hun preventief gezondheidsbeleid, kunnen bij het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs, het Vlaams Instituut Mondgezondheid, het het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen, de Vlaamse Logo's en The Human Link terecht voor informatie, ondersteunend materiaal en vorming.

   Meer weten over de Preventiepeiling in één van de settings?

   Kies hieronder een setting. Je vindt er meer informatie over de lopende en geplande bevragingen en kan er de resultaten van de huidige (indien reeds beschikbaar) en vorige editie (2019-2020) raadplegen.