De Preventiepeiling bij Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)

Neem nu deel aan de Preventiepeiling voor CAW

Wat is de Preventiepeiling?

Met de driejaarlijkse Preventiepeiling monitoren we hoe het in de praktijk gesteld is met het preventieve gezondheidsbeleid bij alle CAW in Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. We bevragen hoe hun preventieve gezondheidsbeleid eruit ziet, hoe ze inzetten op een aantal gezondheidsthema’s (voeding, mondgezondheid, beweging, lang stilzitten, mentaal welbevinden, roken, alcohol en illegale drugs) en hoe ze er voor zorgen dat hun beleid ook in de praktijk succesvol is.

Enkele voorbeeldvragen: Hoe zetten CAW zich in voor de gezondheid van de cliënten? Betrekken ze cliënten, vrijwilligers en personeel bij het bepalen van acties? Communiceren ze over de preventieve acties die ze ondernemen? Werken ze samen met andere organisaties of partners rond 1 of meerdere gezondheidsthema's?

Preventiepeiling - thematisch preventief gezondheidsbeleid

In het thematisch deel van de Preventiepeiling bevragen we hoe CAW inzetten op de thema's voeding, mondgezondheid, beweging, lang stilzitten, mentaal welbevinden, roken, alcohol en illegale drugs bij hun cliënten.

Deze vragenlijst wordt in het voorjaar van 2024 afgenomen bij de verschillende deelwerkingen van de CAW.

Preventiepeiling - algemeen preventief gezondheidsbeleid

In het algemene deel van de Preventiepeiling onderzoeken we hoe CAW ervoor zorgen dat hun preventieve gezondheidsbeleid succesvol is.


Je kan nu deelnemen aan dit luik van de Preventiepeiling.

Waarom deelnemen?

Beeld dashboard overview indicatorenbevraging CAW

Omdat je met het overzicht van jouw antwoorden verder aan de slag kan

We willen jouw CAW ook inzicht geven in wat een preventief gezondheidsbeleid nu precies is en hoe jullie dat verder kunnen uitwerken. De resultaten van de bevraging kunnen perfect dienen als leidraad om het preventieve gezondheidsbeleid van je CAW verder uit te bouwen.


Omdat alle CAW er beter van worden

De Preventiepeiling monitort de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstelling “De Vlaming leeft gezonder in 2025”. De resultaten van de bevraging vormen een basisinstrument voor de overheid om het preventief gezondheidsbeleid in Vlaanderen verder uit te werken en de nodige acties te ondernemen. Hoe meer CAW deelnemen, hoe beter we de huidige situatie in kaart kunnen brengen. En hoe beter er gerichte beleidsbeslissingen genomen kunnen worden.

De resultaten van de Preventiepeiling worden ook gebruikt door de preventiesector bij het uitwerken van actieplannen en ontwikkelen van methodieken waarmee CAW aan hun preventief gezondheidsbeleid kunnen werken. Deelnemen komt dus alle CAW én cliënten in Vlaanderen ten goede.


Hoe deelnemen?

  • Je hoeft de vragenlijst niet in één keer in te vullen: je kan op elk moment pauzeren en op een later moment hervatten.
  • Je gegevens worden anoniem verwerkt
  • We bundelden heel wat andere vragen op onze FAQ-pagina.

Resultaten

Benieuwd naar de resultaten van de voorbije editie (2020)? We maakten een uitgebreid rapport en een interactieve e-brochure met alle resultaten.

Aan de slag

Wil je meteen aan de slag met het preventief gezondheidsbeleid in jouw CAW? Dat horen we graag! Op onze website vind je heel wat materialen en informatie afgestemd op zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw voert de Preventiepeiling uit in opdracht van het Departement Zorg en in samenwerking met het Vlaamse expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), het Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond), het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) en de Vlaamse Logo’s.

Preventiepeiling 2022-23 Banner partners

Contact

Heb je vragen? Op zoek naar specifieke resultaten? Of interesse in een samenwerking? Contacteer ons via preventiepeiling@gezondleven.be.