De Preventiepeiling bij Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)

Neem nu deel aan de Preventiepeiling bij CAW's

Wat is de Preventiepeiling?

Met de driejaarlijkse Preventiepeiling monitoren we hoe het in de praktijk gesteld is met het preventieve gezondheidsbeleid bij alle CAW in Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. We bevragen hoe hun preventieve gezondheidsbeleid eruit ziet, hoe ze inzetten op een aantal gezondheidsthema’s (voeding, mondgezondheid, beweging, lang stilzitten, mentaal welbevinden, roken, alcohol en illegale drugs) en hoe ze er voor zorgen dat hun beleid ook in de praktijk succesvol is.

Enkele voorbeeldvragen: Hoe zetten CAW zich in voor de gezondheid van de cliënten? Betrekken ze cliënten, vrijwilligers en personeel bij het bepalen van acties? Communiceren ze over de preventieve acties die ze ondernemen? Werken ze samen met andere organisaties of partners rond 1 of meerdere gezondheidsthema's?

Preventiepeiling - thematisch preventief gezondheidsbeleid

In het thematisch deel van de Preventiepeiling bevragen we hoe de deelwerkingen van de CAW's inzetten op de thema's alcohol, illegale drugs, mentaal welbevinden, roken, voeding, mondgezondheid, beweging en lang stilzitten bij hun cliënten.

Deze vragenlijst staat momenteel online. Deelnemen kan via onderstaande link.

Preventiepeiling - algemeen preventief gezondheidsbeleid

In het algemene deel van de Preventiepeiling onderzoeken we hoe de CAW's ervoor zorgen dat hun preventieve gezondheidsbeleid succesvol is.

Deze vragenlijst werd afgenomen van november 2023 tot februari 2024. De resultaten komen in de loop van 2024 online op de resultatenpagina.

Waarom deelnemen?

Omdat alle CAW's (en hun deelwerkingen) er beter van worden

De Preventiepeiling monitort de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstelling “De Vlaming leeft gezonder in 2025”. De resultaten van de bevraging vormen een basisinstrument voor de overheid om het preventief gezondheidsbeleid in Vlaanderen verder uit te werken en de nodige acties te ondernemen. Hoe meer deelwerkingen van de CAW's er deelnemen, hoe beter we de huidige situatie in kaart kunnen brengen. En hoe beter er gerichte beleidsbeslissingen genomen kunnen worden.

De resultaten van de Preventiepeiling worden ook gebruikt door de preventiesector bij het uitwerken van actieplannen en ontwikkelen van methodieken waarmee de CAW's (en hun deelwerkingen) aan hun preventief gezondheidsbeleid kunnen werken. Deelnemen komt dus alle CAW's, de deelwerkingen én hun cliënten ten goede.

Omdat je met het overzicht van jouw antwoorden verder aan de slag kan

We willen jouw CAW-(deelwerking) ook inzicht geven in wat een preventief gezondheidsbeleid nu precies is en hoe jullie dat verder kunnen uitwerken. De resultaten van de bevraging kunnen perfect dienen als leidraad om het preventieve gezondheidsbeleid van je CAW-(deelwerking) verder uit te bouwen.


Hoe deelnemen?

  • De vragenlijst wordt het best ingevuld door een coördinator of andere medewerker die zicht heeft op de werking rond preventieve gezondheid voor de cliënten binnen jullie deelwerking.
  • Je antwoorden worden anoniem verwerkt.
  • Er kan slechts 1 vragenlijst per deelwerking ingevuld worden, ook indien deze werking op meerdere locaties gevestigd is.
  • Nood aan een pauze tussendoor? Dat kan. Druk op pauzeren (knop midden onderaan) en ga op een later tijdstip verder met de URL die je te zien krijgt (kopieer en bewaar deze URL ergens).
  • We bundelden heel wat andere vragen op onze FAQ-pagina.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw voert de Preventiepeiling uit in opdracht van het Departement Zorg en in samenwerking met het Vlaamse expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), het Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond), het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) en de Vlaamse Logo’s.

Banner partners preventiepeiling Human Link

Contact

Heb je vragen? Op zoek naar specifieke resultaten? Of interesse in een samenwerking? Contacteer ons via preventiepeiling@gezondleven.be.