Hoe zet jouw jeugdhulporganisatie zich in voor de gezondheid van de kinderen en jongeren binnen de organisatie? Welke initiatieven neem je bijvoorbeeld om gezonde voeding te promoten binnen de organisatie, beweging te stimuleren en het mentaal welbevinden te bevorderen?

Neem nu deel aan de Preventiepeiling bij jeugdhulporganisaties!

Wat is de Preventiepeiling?

Iedereen heeft recht op een gezond leven. Maar niet ieder(e) kind, jongere of jongvolwassene heeft daartoe dezelfde kansen. Als jeugdhulporganisatie kan je daar verandering in brengen door een preventief gezondheidsbeleid op te stellen. In de driejaarlijkse Preventiepeiling onderzoeken we hoe het in de praktijk gesteld is met het preventieve gezondheidsbeleid bij Vlaamse jeugdhulporganisaties (Organisaties Voor Bijzondere Jeugdzorg, Onthaal-, observatie- en oriëntatiecentra, Centra Integrale Gezinszorg, en Gemeenschapsinstellingen). We bevragen hoe hun preventieve gezondheidsbeleid eruit ziet, hoe ze inzetten op de verschillende gezondheidsthema’s (voeding, beweging, lang stilzitten, alcohol en drugs en mentaal welbevinden) en hoe ze ervoor zorgen dat hun beleid ook in de praktijk succesvol is.

Waarom deelnemen?

Preventiepeiling jeugdhulp beeld 4 klein

Omdat je handvaten en inspiratie ontvangt om aan de slag te gaan

We willen jouw jeugdhulporganisatie ook inzicht geven in wat een preventief gezondheidsbeleid nu precies is en hoe jullie dat verder kan uitwerken. De resultaten van de bevraging kunnen perfect dienen als leidraad om het preventieve gezondheidsbeleid van je organisatie verder uit te bouwen. Bovendien ontvang je kort na afloop een digitale inspiratiegids vol nuttige checklist en links naar ondersteuningsmaterialen, methodieken en vormingen.


Preventiepeiling jeugdhulp beeld 3 klein

Omdat alle jeugdhulporganisaties er beter van worden

De Preventiepeiling monitort de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstelling “De Vlaming leeft gezonder in 2025”. De resultaten van de bevraging vormen een basisinstrument voor de overheid om het preventief gezondheidsbeleid in Vlaanderen verder uit te werken en de nodige acties te ondernemen. Hoe meer jeugdhulporganisaties deelnemen, hoe beter we de huidige situatie in kaart kunnen brengen. En hoe beter er gerichte beleidsbeslissingen genomen kunnen worden.

De resultaten van de Preventiepeiling worden ook gebruikt door de preventiesector bij het uitwerken van actieplannen en ontwikkelen van methodieken waarmee jeugdhulporganisaties aan hun preventief gezondheidsbeleid kunnen werken. Deelnemen komt dus alle jeugdhulporganisaties ten goede.


Hoe en wanneer deelnemen?

  • De bevraging staat open van 22 november 2022 tot en met 31 maart 2023.
  • Je hoeft de vragenlijst niet in één keer in te vullen: je kan op elk moment pauzeren en op een later moment hervatten.
  • Je gegevens worden anoniem verwerkt
  • We maakten een handig overzicht van wie de vragenlijst best invult, welke materialen je nodig kan hebben en welke collega’s of diensten binnen je jeugdhulporganisatie je misschien zal moeten raadplegen.
  • We bundelden heel wat andere vragen op onze FAQ-pagina.


Resultaten

Benieuwd naar de resultaten van de voorbije editie (2019-2020)? We maakten een e-brochure met alle resultaten, een beknopte samenvatting en infographics.

In de loop van 2023 vind je hier ook de resultaten van de nieuwe editie in terug.

Ontvang je deze resultaten graag in je mailbox? Laat dan via de link hieronder je gegevens achter.

Aan de slag

Wil je meteen aan de slag met het preventief gezondheidsbeleid in je jeugdhulporganisatie? Dat horen we graag! Op onze website vind je heel wat materialen en informatie op maat van jeugdhulporganisaties. Of neem deel aan onze bevraging en ontvang een digital gids vol tips en inspiratie.

Nog vragen?