Neem nu deel aan de Preventiepeiling bij jeugdhulporganisaties

In de driejaarlijkse Preventiepeiling in jeugdhulporganisaties onderzoeken we hoe het in de praktijk gesteld is met het preventieve gezondheidsbeleid bij jeugdhulporganisaties in Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. We bevragen hoe ze inzetten op de gezondheidsthema’s voeding, beweging, lang stilzitten, mentaal welbevinden, roken, alcohol en illegale drugs (deel 1: thematisch deel) en hoe ze er voor zorgen dat hun beleid ook succesvol is (deel 2: algemeen deel).

Enkele voorbeeldvragen: Hoe zetten jeugdhulporganisaties zich in voor de gezondheid van de kinderen en jongeren die ze begeleiden? Welke initiatieven nemen ze bijvoorbeeld om gezonde voeding te promoten, beweging te stimuleren en hun mentaal welbevinden te bevorderen? Betrekken ze kinderen, jongeren en medewerkers bij het bepalen van acties? En evalueren ze hun preventief gezondheidsbeleid op tijd en stond?

Preventiepeiling - deel 1: thematisch preventief gezondheidsbeleid

In het eerste deel van de Preventiepeiling bevragen we hoe jeugdhulporganisaties inzetten op de thema's voeding, beweging, lang stilzitten, mentaal welbevinden, roken, alcohol en illegale drugs.
Je kan de resultaten van het eerste luik nu raadplegen via onderstaande link.

Preventiepeiling - deel 2: algemeen preventief gezondheidsbeleid

In het tweede deel van de Preventiepeiling onderzoeken we hoe jeugdhulporganisaties ervoor zorgen dat hun preventieve gezondheidsbeleid succesvol is. Je kan nu deelnemen aan dit tweede luik. Nam je niet deel aan deel 1? Geen probleem, ook dan kan je deelnemen aan dit tweede luik!

Waarom deelnemen?

Beeld jeugdhulp 5 klein

Omdat je handvaten en inspiratie ontvangt om aan de slag te gaan

We willen jouw jeugdhulporganisatie ook meer inzicht geven in wat een preventief gezondheidsbeleid binnen jeugdhulp nu precies is en hoe jullie dat verder kunnen uitwerken. De resultaten van de bevraging kunnen perfect dienen als leidraad om het preventieve gezondheidsbeleid van je jeugdhulporganisatie verder uit te bouwen. Gebruik ze in combinatie met onze digitale inspiratiegids vol nuttige checklists en links naar ondersteuningsmaterialen, methodieken en vormingen.

Omdat alle jeugdhulporganisaties er beter van worden

De Preventiepeiling monitort de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstelling “De Vlaming leeft gezonder in 2025”. De resultaten van de bevraging vormen een basisinstrument voor de overheid om het preventief gezondheidsbeleid in Vlaanderen verder uit te werken en de nodige acties te ondernemen. Hoe meer jeugdhulporganisaties deelnemen, hoe beter we de huidige situatie in kaart kunnen brengen. En hoe beter er gerichte beleidsbeslissingen genomen kunnen worden.

De resultaten van de Preventiepeiling worden ook gebruikt door de preventiesector bij het uitwerken van actieplannen en ontwikkelen van methodieken waarmee jeugdhulporganisaties aan hun preventief gezondheidsbeleid kunnen werken. Deelnemen komt dus alle jeugdhulporganisaties in Vlaanderen én de kinderen/jongeren ze begeleiden ten goede.

Inspiratiegids voor een sterk preventief gezondheidsbeleid

Wil je als jeugdhulporganisatie aan de slag met het preventief gezondheidsbeleid? We ontwikkelden een inspiratiegids met daarin voor elk gezondheidsthema dat in de Preventiepeiling bevraagd wordt, een bundeling van tips en informatie over preventiemethodieken, ondersteuningsmaterialen en vormingen.

Hoe deelnemen?

  • Je hoeft de vragenlijst niet in één keer in te vullen: je kan op elk moment pauzeren en op een later moment hervatten.
  • Heeft jouw jeugdhulporganisatie verschillende vestigingen maar wel hetzelfde preventieve gezondheidsbeleid naar kinderen/jongeren toe? Dan hoef je deze vragenlijst slechts één keer in te vullen. Je kan verder in de vragenlijst aangeven voor welke vestigingen je de vragenlijst nog wenst in te vullen.
  • Je gegevens worden anoniem verwerkt.
  • We bundelden heel wat vragen op onze FAQ-pagina.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw voert de bevraging uit in opdracht van het Departement Zorg en dit in samenwerking met het Vlaamse expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), het Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond), het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) en de Vlaamse Logo’s.

Banner partners preventiepeiling Human Link

Contact

Heb je vragen? Op zoek naar specifieke resultaten? Of interesse in een samenwerking? Contacteer ons via preventiepeiling@gezondleven.be.