De Preventiepeiling bij de kinderopvang van schoolgaande kinderen

Wat is de Preventiepeiling?

Met de driejaarlijkse Preventiepeiling monitoren we hoe het in de praktijk gesteld is met het preventieve gezondheidsbeleid bij alle kinderopvanginitiatieven in Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. We bevragen hoe hun preventieve gezondheidsbeleid eruit ziet, hoe ze inzetten op een aantal gezondheidsthema’s (voeding, beweging, lang stilzitten, mentaal welbevinden, roken en alcohol) en hoe ze er voor zorgen dat hun beleid ook in de praktijk succesvol is.

Enkele voorbeeldvragen: Hoe zetten kinderopvanginitiatieven zich in voor de gezondheid van de kinderen? Hebben ze een gezond en gevarieerd voedingsaanbod? Een speelruimte die beweging stimuleert? Zetten ze in op activiteiten rond mentaal welbevinden, zoals liedjes zingen en verhaaltjes vetellen over emoties?
Betrekken ze ouders en personeel bij bepalen van acties? En evalueren ze hun preventief gezondheidsbeleid op tijd en stond?

Preventiepeiling - deel 1: thematisch preventief gezondheidsbeleid

In het eerste deel van de Preventiepeiling bevragen we hoe kinderopvanginitiatieven inzetten op de thema's voeding, mondgezondheid, beweging, lang stilzitten, mentaal welbevinden, roken en alcohol.
Je kan de resultaten van het eerste luik nu bekijken.

Preventiepeiling - deel 2: algemeen preventief gezondheidsbeleid

In het tweede deel van de Preventiepeiling onderzoeken we hoe kinderopvanginitiatieven ervoor zorgen dat hun preventieve gezondheidsbeleid succesvol is.
De resultaten van deel 2 zullen in de lente van 2024 beschikbaar zijn via deze website.

Inspiratiegids voor een kwaliteitsvol preventief gezondheidsbeleid

Wil je als kinderopvang aan de slag met het preventief gezondheidsbeleid? We ontwikkelden een inspiratiegids met daarin voor elk gezondheidsthema dat in de Preventiepeiling bevraagd wordt, een bundeling van tips en informatie over preventiemethodieken, ondersteuningsmaterialen en vormingen.

Foto Barbara

"Heel wat schoolgaande kinderen brengen dagelijks tijd door in de voor- en naschoolse opvang. De kinderopvang speelt dus een grote rol in hun leven én in hun gezondheid. Als kinderopvang kan je de gezondheid bij de kinderen stimuleren door een sterk gezondheidsbeleid uit te bouwen. Voornamelijk de fysieke en sociale omgeving is bepalend voor de keuzes die schoolgaande kinderen maken. Daarop inzetten is dus belangrijk om hun gezondheid positief te beïnvloeden."

Barbara Willems (projectmedewerker Preventiepeiling)

Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw voert de bevraging uit in opdracht van het Departement Zorg en dit in samenwerking met het Vlaamse expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), het Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond), het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) en de Vlaamse Logo’s.

Preventiepeiling 2022-23 Banner partners

Contact

Heb je vragen? Op zoek naar specifieke resultaten? Of interesse in een samenwerking? Contacteer ons via preventiepeiling@gezondleven.be.