De Preventiepeiling bij de kinderopvang van schoolgaande kinderen

Neem nu deel aan de Preventiepeiling

Wat is de Preventiepeiling?

Met de driejaarlijkse Preventiepeiling monitoren we hoe het in de praktijk gesteld is met het preventieve gezondheidsbeleid bij alle kinderopvanginitiatieven in Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. We bevragen hoe hun preventieve gezondheidsbeleid eruit ziet, hoe ze inzetten op een aantal gezondheidsthema’s (voeding, beweging, lang stilzitten, mentaal welbevinden, roken en alcohol) en hoe ze er voor zorgen dat hun beleid ook in de praktijk succesvol is.

Enkele voorbeeldvragen: Hoe zetten kinderopvanginitiatieven zich in voor de gezondheid van de kinderen? Hebben ze een gezond en gevarieerd voedingsaanbod? Een speelruimte die beweging stimuleert? Zetten ze in op activiteiten rond mentaal welbevinden, zoals liedjes zingen en verhaaltjes vetellen over emoties?
Betrekken ze ouders en personeel bij bepalen van acties? En evalueren ze hun preventief gezondheidsbeleid op tijd en stond?

Preventiepeiling - deel 1: thematisch preventief gezondheidsbeleid

In het eerste deel van de Preventiepeiling bevragen we hoe kinderopvanginitiatieven inzetten op de thema's voeding, mondgezondheid, beweging, lang stilzitten, mentaal welbevinden, roken en alcohol.
Je kan de resultaten van het eerste luik nu bekijken.

Preventiepeiling - deel 2: algemeen preventief gezondheidsbeleid

In het tweede deel van de Preventiepeiling onderzoeken we hoe kinderopvanginitiatieven ervoor zorgen dat hun preventieve gezondheidsbeleid succesvol is. Je kan nu deelnemen aan het 2de luik van de Preventiepeiling. Nam je niet deel aan deel 1? Geen probleem, ook dan kan je deelnemen aan dit 2de luik!

Waarom deelnemen?

Beeld Kinderopvang SK 7 klein

Omdat je handvaten en inspiratie ontvangt om aan de slag te gaan

We willen jouw kinderopvang ook inzicht geven in wat een preventief gezondheidsbeleid nu precies is en hoe jullie dat verder kan uitwerken. De resultaten van de bevraging kunnen perfect dienen als leidraad om het preventieve gezondheidsbeleid van je kinderopvang verder uit te bouwen. Gebruik ze in combinatie met onze digitale inspiratiegids vol nuttige checklists en links naar ondersteuningsmaterialen, methodieken en vormingen.

Omdat alle kinderopvanginitiatieven er beter van worden

De Preventiepeiling monitort de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstelling “De Vlaming leeft gezonder in 2025”. De resultaten van de bevraging vormen een basisinstrument voor de overheid om het preventief gezondheidsbeleid in Vlaanderen verder uit te werken en de nodige acties te ondernemen. Hoe meer kinderopvanginitiatieven deelnemen, hoe beter we de huidige situatie in kaart kunnen brengen. En hoe beter er gerichte beleidsbeslissingen genomen kunnen worden.

De resultaten van de Preventiepeiling worden ook gebruikt door de preventiesector bij het uitwerken van actieplannen en ontwikkelen van methodieken waarmee kinderopvanginitiatieven aan hun preventief gezondheidsbeleid kunnen werken. Deelnemen komt dus alle kinderopvanginitiatieven in Vlaanderen én hun kinderen ten goede.

Inspiratiegids voor een kwaliteitsvol preventief gezondheidsbeleid

Wil je als kinderopvang aan de slag met het preventief gezondheidsbeleid? We ontwikkelden een inspiratiegids met daarin voor elk gezondheidsthema dat in de Preventiepeiling bevraagd wordt, een bundeling van tips en informatie over preventiemethodieken, ondersteuningsmaterialen en vormingen.

Hoe deelnemen?

  • Je hoeft de vragenlijst niet in één keer in te vullen: je kan op elk moment pauzeren en op een later moment hervatten.
  • Heeft jouw kinderopvang verschillende opvanglocaties maar wel hetzelfde preventieve gezondheidsbeleid naar baby's en peuters toe? Dan hoef je deze vragenlijst slechts één keer in te vullen. Je kan verder in de vragenlijst aangeven voor welke opvanglocaties je de vragenlijst nog wenst in te vullen.
  • Je gegevens worden anoniem verwerkt.
  • We bundelden heel wat vragen op onze FAQ-pagina.
Foto Barbara

"Heel wat schoolgaande kinderen brengen dagelijks tijd door in de voor- en naschoolse opvang. De kinderopvang speelt dus een grote rol in hun leven én in hun gezondheid. Als kinderopvang kan je de gezondheid bij de kinderen stimuleren door een sterk gezondheidsbeleid uit te bouwen. Voornamelijk de fysieke en sociale omgeving is bepalend voor de keuzes die schoolgaande kinderen maken. Daarop inzetten is dus belangrijk om hun gezondheid positief te beïnvloeden."

Barbara Willems (projectmedewerker Preventiepeiling)

Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw voert de bevraging uit in opdracht van het Departement Zorg en dit in samenwerking met het Vlaamse expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), het Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond), het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) en de Vlaamse Logo’s.

Preventiepeiling 2022-23 Banner partners

Contact

Heb je vragen? Op zoek naar specifieke resultaten? Of interesse in een samenwerking? Contacteer ons via preventiepeiling@gezondleven.be.