Wat is de Preventiepeiling?

Gezonde, gelukkige burgers: als gemeente of stad kan je daartoe bijdragen door een preventief gezondheidsbeleid uit te rollen. In de driejaarlijkse Preventiepeiling onderzoeken we hoe het in de praktijk gesteld is met het preventieve gezondheidsbeleid bij Vlaamse steden en gemeenten. We bevragen hoe hun preventieve gezondheidsbeleid eruit ziet, hoe ze inzetten op de verschillende gezondheidsthema’s (voeding, beweging, lang stilzitten, roken, alcohol en drugs, valpreventie en mentaal welbevinden) (deel 1: thematisch deel) en hoe ze ervoor zorgen dat hun beleid ook in de praktijk succesvol is (deel 2: algemeen deel).

Enkele voorbeeldvragen: Hoe zetten lokale besturen zich in voor de gezondheid van de inwoners? Welke initiatieven nemen ze bijvoorbeeld om beweging te stimuleren bij de inwoners en hun mentaal welbevinden te bevorderen? Betrekken ze inwoners bij het bepalen van acties? En hoeveel tijd en middelen voorzien ze voor het preventief gezondheidsbeleid?

Preventiepeiling - deel 1: thematisch preventief gezondheidsbeleid

In het eerste deel van de Preventiepeiling bevragen we hoe lokale besturen inzetten op de gezondheidsthema’s voeding, beweging, lang stilzitten, roken, alcohol, illegale drugs, valpreventie en mentaal welbevinden. Je kan de resultaten van het eerste luik van de Preventiepeiling nu raadplegen.

Preventiepeiling - deel 2: algemeen preventief gezondheidsbeleid

In het tweede deel van de Preventiepeiling onderzoeken we hoe lokale besturen ervoor zorgen dat hun preventieve gezondheidsbeleid succesvol is. De resultaten van het 2de luik zullen voor de zomer gepubliceerd worden.

Inspiratiegids voor een kwaliteitsvol preventief gezondheidsbeleid

Wil je als lokaal bestuur aan de slag met het preventief gezondheidsbeleid? We ontwikkelden een inspiratiegids met daarin voor elk gezondheidsthema dat in de Preventiepeiling bevraagd wordt, een bundeling van tips en informatie over preventiemethodieken, ondersteuningsmaterialen en vormingen.


Werken rond andere thema's dan deze bevraagd in de Preventiepeiling? Ontdek op de WegWijzer lokale besturen hoe je dat het beste doet en bij wie je terecht kan voor vormingen.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw voert de Preventiepeiling uit in opdracht van het Departement Zorg en dit in samenwerking met het Vlaamse expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), het Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond), het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) en de Vlaamse Logo’s.

Preventiepeiling 2022-23 Banner partners

Contact

Heb je vragen? Op zoek naar specifieke resultaten? Of interesse in een samenwerking? Contacteer ons via preventiepeiling@gezondleven.be.