Neem nu deel aan de Preventiepeiling

en maak kans om 1 van de 33 prijzen* te winnen!

*We verloten volgende prijzen onder de deelnemers: 3 proefsportsessies van Sport Vlaanderen (twee sport- en beweegmomenten op maat van jouw bedrijf, een theoretisch luik, een starterskit en een sport- en beweegscan) en 30 pakketten met nudgingmaterialen tussendoortjes en nudgingmaterialen drankenaanbod

Wat is de Preventiepeiling?

Met de driejaarlijkse Preventiepeiling bij ondernemingen monitoren we hoe het in de praktijk gesteld is met het preventieve gezondheidsbeleid bij de Vlaamse en Nederlandstalige Brusselse ondernemingen. We bevragen hoe hun preventieve gezondheidsbeleid eruit ziet, hoe ze inzetten op een aantal gezondheidsthema’s (voeding, beweging, lang stilzitten, mentaal welbevinden, roken, alcohol en illegale drugs) en hoe ze er voor zorgen dat hun beleid ook in de praktijk succesvol is.

Enkele voorbeeldvragen: Welke initiatieven nemen jullie om gezonde voeding te promoten op de werkvloer? Hoe stimuleren jullie beweging bij medewerkers? En hoe ondersteunen jullie hun mentaal welbevinden? Betrekken jullie werknemers bij het bepalen van preventieve gezondheidsacties? Evalueren jullie jullie preventieve gezondheidsbeleid op tijd en stond?

Afgesloten:
Preventiepeiling - deel 1: thematisch preventief gezondheidsbeleid

Deel 1 van de Preventiepeiling bij ondernemingen is ondertussen afgelopen. Je kan het rapport hier binnenkort terugvinden.

NU LIVE:
Preventiepeiling - deel 2: algemeen preventief gezondheidsbeleid

Je kan nu deelnemen aan het tweede luik van de Preventiepeiling. Nam je niet deel aan deel 1? Geen probleem, ook dan kan je deelnemen aan dit 2de luik!

Waarom deelnemen?

Drankenaanbod 201013 101751 b2878bf0474f161f5711f25dd69e9020

1. Om kans te maken om 1 van de 33 prijzen te winnen.

We verloten volgende prijzen onder de deelnemers: 3 proefsportsessies van Sport Vlaanderen (2 sport- en beweegmomenten op maat van jouw bedrijf, een theoretisch luik, een starterskit en een sport- en beweegscan) en 30 pakketten met nudgingmaterialen tussendoortjes en nudgingmaterialen drankenaanbod

Cover inspiratiegids werk

2. Omdat je handvaten en inspiratie ontvangt om aan de slag te gaan

We willen jouw onderneming ook inzicht geven in wat een preventief gezondheidsbeleid op de werkvloer nu precies is en hoe jullie ervoor kunnen zorgen dat dat succesvol is. De resultaten van de bevraging kunnen perfect dienen als leidraad om het preventieve gezondheidsbeleid van je onderneming verder uit te bouwen. Bovendien ontvang je kort na afloop een digitale inspiratiegids vol nuttige checklists en links naar ondersteuningsmaterialen, methodieken en vormingen.

3. Omdat je je antwoorden kan gebruiken om aan je eigen preventieve gezondheidsbeleid te werken

Na het invullen kan je je antwoorden downloaden. Ze geven je een unieke inkijk in het gezondheidsbeleid van je onderneming en vormen het perfecte aanknopingspunt om het preventieve gezondheidsbeleid binnen je onderneming verder uit te bouwen.

4. Omdat alle ondernemingen er beter van worden

De Preventiepeiling monitort de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstelling “De Vlaming leeft gezonder in 2025”. De resultaten van de bevraging vormen een basisinstrument voor de overheid om het preventief gezondheidsbeleid in Vlaanderen verder uit te werken en de nodige acties te ondernemen. Hoe meer ondernemingen deelnemen, hoe beter we de huidige situatie in kaart kunnen brengen. En hoe beter er gerichte beleidsbeslissingen genomen kunnen worden.

De resultaten van de Preventiepeiling worden ook gebruikt door de preventiesector bij het uitwerken van actieplannen en ontwikkelen van methodieken waarmee ondernemingen aan hun preventief gezondheidsbeleid kunnen werken. Deelnemen komt dus alle ondernemingen én medewerkers in Vlaanderen ten goede.

Hoe en wanneer deelnemen?

  • Je hoeft de vragenlijst niet in één keer in te vullen: je kan op elk moment pauzeren en op een later moment hervatten.
  • Je gegevens worden anoniem verwerkt
  • We bundelden heel wat vragen op onze FAQ-pagina.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw voert de bevraging uit in opdracht van het Departement Zorg en dit in samenwerking met het Vlaamse expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), het Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond), het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) en de Vlaamse Logo’s.

Banner Logos Pos Azg Logos

Nog vragen?