De Preventiepeiling: wat is het en wat willen we ermee bereiken?

Sinds 2003 onderzoekt het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw het preventieve gezondheidsbeleid van verschillende organisaties in Vlaanderen (ondernemingen, basis- en secundaire scholen, hogeronderwijsinstellingen, lokale besturen, kinderopvanginitiatieven en zorg- en welzijnsinstellingen).

Wij voeren deze Preventiepeiling (vroeger ‘indicatorenbevraging’) uit in opdracht van de Vlaamse overheid, meer specifiek het Departement Zorg, en in samenwerking met verschillende partners: Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond), Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) en de Vlaamse lokale gezondheidsoverleggen (Logo’s).

Preventiepeiling 2022-23 Banner partners

Daarnaast winnen we advies in bij onderzoeksinstituten zoals Sciensano, SERV en Universiteit Antwerpen en diverse partners. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende werkgevers- en werknemersorganisaties en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.

Met dit onderzoek monitoren we de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstelling ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025. Daarnaast willen we ook jouw onderneming inzicht geven in wat een kwalitatief preventief gezondheidsbeleid voor de werknemers inhoudt en jullie handvaten meegeven om aan de slag te gaan rond gezondheid.

Wat heb ik aan zo’n bevraging?

Veel!

 • Elke deelnemende onderneming die de vragenlijst volledig invult, ontvangt een uitgebreide digitale inspiratiegids met concrete tips en handvaten per gezondheidsthema om mee aan de slag te gaan. Het enige wat je daarvoor moet doen, is je e-mailadres doorgeven (op het einde van de vragenlijst). Dat zullen we enkel en alleen gebruiken om je de inspiratiegids te sturen en om de algemene resultaten van de Preventiepeiling bij ondernemingen mee te delen.
 • Als je de vragenlijst invult, geeft dit jou en je onderneming een mooi overzicht van hoe het gesteld is met het preventieve gezondheidsbeleid binnen jouw organisatie. Met de tips in onze inspiratiegids als leidraad, krijg je inzicht in wat jullie al heel goed doen en waar jullie nog een tandje kunnen bijsteken.
 • De gezondheidsdoelstelling 'De Vlaming leeft gezonder' draagt bij aan het bereiken van het derde ‘duurzame ontwikkelingsdoel’ (SDG) van de Verenigde Naties: “Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden”. Ook voor veel bedrijven is duurzaamheid een belangrijke focus geworden. Meer zelfs: de Europese Commissie verscherpte in 2021 de regels rond de verplichte duurzaamheidsrapportering voor grote ondernemingen.
 • Tip: aan het einde van de vragenlijst krijg je een weblink te zien waarop je kan klikken om je antwoorden in een pdf-bestand te bekijken. Dat bestand kan je ook opslaan en afdrukken. Zo kan je het in een later stadium gebruiken om bijvoorbeeld samen met je team het preventieve gezondheidsbeleid verder te verbeteren.

Waarover gaan de vragen?

We bevragen hoe het preventieve gezondheidsbeleid van ondernemingen eruitziet.

In het eerste luik onderzochten we hoe ondernemingen inzetten op een aantal gezondheidsthema’s (voeding, beweging, lang stilzitten, mentaal welbevinden, roken, alcohol en illegale drugs). Bijvoorbeeld:

 • Nemen jullie acties om het mentaal welbevinden van medewerkers te bevorderen?
 • Is er een gezond aanbod snacks en dranken?
 • Worden medewerkers gestimuleerd om voldoende te bewegen?

In het tweede luik kijken we hoe ondernemingen ervoor zorgen dat het beleid succesvol is. Bijvoorbeeld:

 • Betrekken jullie werknemers bij het bepalen van preventieve gezondheidsacties?
 • Evalueren jullie jullie preventieve gezondheidsbeleid op tijd en stond?
 • Communiceren jullie naar personeel over de preventieve acties?

Is dit onderzoek conform de GDPR-wetgeving?

Uiteraard! We bevragen geen persoonsgegevens in de vragenlijst. De contactgegevens die we krijgen om jou te contacteren zijn allemaal conform de Privacywet verzameld (zie ook verder).

Bovendien gebruiken we de contactgegevens alleen om jou uit te nodigen voor dit onderzoek. We brengen ze nooit in verband met jouw antwoorden of rapporteren ze niet. Bovendien verwijderen we ze na afloop van het onderzoek.

Heb je vragen over gegevensbescherming in het kader van dit onderzoek?

Dan kan je steeds terecht bij de Data Protection Officer van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw: dpo@gezondleven.be.

Hoe komen jullie aan mijn adresgegevens?

Werd je via mail of telefonisch gecontacteerd met de vraag om deel te nemen aan de Preventiepeiling? Dan stond jouw onderneming opgelijst in adresbestanden die we aankochten via Trends en Sebeco.

Dit type adresbestanden wordt vaak aangemaakt op basis van vrij beschikbare gegevens, zoals die van de Kruispuntdatabank, het Staatsblad en de Rijksdienst van de Sociale Zekerheid. Sommige leveranciers zorgen zelf voor de aanvulling en aanpassing ervan op basis van eigen enquêtes en bezoeken aan ondernemingen.

Hier kan je de nota omtrent GDPR van Trends raadplegen.

Van september 2022 tot mid-februari 2023 bellen en/of mailen we alle ondernemingen van die lijst met de vraag om deel te nemen aan onze bevraging. Op basis van een bevestigend antwoord en het contactadres dat je ons doorstuurde, hebben we jou de bevraging toegestuurd via mail.

Daarnaast verspreiden we de vragenlijst ook via andere kanalen, zoals sociale media, werkgeversorganisaties, sectorfederaties, ...

Waarom zijn wij geselecteerd om deel te nemen?

Op basis van toeval hebben we een representatieve steekproef van 5.000 ondernemingen getrokken. We zoeken niet naar bepaalde organisaties om ze er wel of niet bij te hebben. Wel willen we een representatief beeld van de populatie van Vlaamse en Brusselse (Nederlandstalige) ondernemingen.

Naast de ondernemingen uit deze steekproef, kunnen ook andere ondernemingen deelnemen.

Voor wie in onze onderneming is de vragenlijst bedoeld?

De bedrijfsleider, hr-manager en/of de interne preventieadviseur vult best de bevraging in. Of iemand anders die zicht heeft op het (preventieve) gezondheidsbeleid voor de eigen werknemers.

Ook nog goed om weten:

  • Er kan slechts één vragenlijst per onderneming ingevuld worden
  • We bevragen jullie beleid van de afgelopen 4 jaar (sinds najaar 2019) tot heden, dus niet wat je onderneming in de toekomst nog van plan is.

  Wat gebeurt er met de resultaten van de Preventiepeiling?

  De resultaten worden verwerkt tot anonieme statistieken. Na de analyse maken we verschillende rapporten op. Iedereen kan die gratis downloaden op www.preventiepeiling.be. We verspreiden de publicaties ook bij de Vlaamse overheid, partners, net als bij andere belanghebbende organisaties.

  Op basis van de resultaten kunnen wij beleidsaanbevelingen formuleren. Alsook zelf prioriteiten stellen en acties bepalen om een beter gezondheidsbeleid voor de Vlaamse ondernemingen op te zetten.

  Ben ik verplicht om aan de Preventiepeiling mee te doen?

  Neen, deze bevraging is niet verplicht. Maar ze is wél de moeite waard.

  Want ook voor jou zijn er heel wat voordelen als je deelneemt aan de Preventiepeiling.

  Hoe lang duurt het om de Preventiepeiling in te vullen?

  De bevraging invullen duurt gemiddeld 10 minuten.

  Je kan het invullen op elk moment pauzeren: midden onderaan de vragenlijst staat een pauzeknop. Zo kan je op een later tijdstip verdergaan met de URL die je krijgt als je op de pauzeknop duwt.

  Kan ik mijn eigen antwoorden raadplegen?

  Uiteraard! Op het einde van de vragenlijst zie je een link waarop je kan klikken om jouw antwoorden te bekijken (pdf-bestand). Dat bestand kan je ook opslaan en afdrukken.

  Jouw antwoorden kunnen helpen als aanknopingspunt om in een later stadium op verder te werken in jouw organisatie.

  Wat doet het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw?

  Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw heeft één doel: een gezonder Vlaanderen. We willen mensen op een toegankelijke manier helpen om gezond(er) te leven, en samen met hen en het beleid gezondere leefomgevingen creëren. Ons team van experten komt naar buiten met onderbouwd advies, methodieken, opleidingen en objectieve, wetenschappelijke informatie.

  Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw is een onafhankelijk expertisecentrum en heeft geen enkel commercieel belang. De enige winst die we beogen, is gezondheidswinst. Hoe we dan aan onze middelen komen? Vooral via beheersovereenkomsten met en projecten van de Vlaamse overheid. Maar we tekenen ook op andere projectoproepen in die streven naar een gezondere samenleving en staan organisaties en ondernemingen graag bij met advies rond gezondheidsbevordering.

  Mijn vraag staat hier niet tussen.

  Heb je nog vragen?

  Dan kan je steeds terecht bij onze onderzoekers via preventiepeiling@gezondleven.be