Neem nu deel aan de Preventiepeiling in de ouderenzorg

Wat is de Preventiepeiling?

In de driejaarlijkse Preventiepeiling in de ouderenzorg onderzoeken we hoe het in de praktijk gesteld is met het preventieve gezondheidsbeleid bij ouderenzorgvoorzieningen in Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. We bevragen hoe woonzorgcentra (WZC) en groepen van assistentiewoningen (GAW) inzetten op de gezondheidsthema’s voeding, mondgezondheid, beweging, lang stilzitten, mentaal welbevinden, roken, alcohol en valpreventie (deel 1: thematisch deel) en hoe ze er voor zorgen dat hun beleid ook succesvol is (deel 2: algemeen deel).

Enkele voorbeeldvragen: Hoe zetten ouderenzorgvoorzieningen zich in voor de gezondheid van de bewoners? Welke initiatieven nemen ze bijvoorbeeld om gezonde voeding te promoten, beweging te stimuleren bij de bewoners en hun mentaal welbevinden te bevorderen? Betrekken ze bewoners en personeel bij bepalen van acties? En evalueren ze hun preventief gezondheidsbeleid op tijd en stond?

Preventiepeiling - deel 1: thematisch preventief gezondheidsbeleid

In het eerste deel van de Preventiepeiling bevragen we hoe woonzorgcentra inzetten op de thema's voeding, mondgezondheid, beweging, lang stilzitten, mentaal welbevinden, roken, alcohol en valpreventie.
Je kan de resultaten van het eerste luik nu bekijken.

Preventiepeiling - deel 2: algemeen preventief gezondheidsbeleid

In het tweede deel van de Preventiepeiling onderzoeken we hoe ouderenzorgvoorzieningen (WZC en GAW) ervoor zorgen dat hun preventieve gezondheidsbeleid succesvol is.
Je kan nu deelnemen aan dit tweede luik. Nam je niet deel aan deel 1? Geen probleem, ook dan kan je deelnemen aan dit tweede luik!

Waarom deelnemen?

Beeld dashboard overview indicatorenbevraging ouderenzorg

Omdat je handvaten en inspiratie ontvangt om aan de slag te gaan

We willen jouw ouderenzorgvoorziening inzicht geven in wat een sterk preventief gezondheidsbeleid in een WZC of GAW nu precies is en hoe jullie dat verder kunnen uitwerken. De resultaten van de bevraging kunnen perfect dienen als leidraad om het preventieve gezondheidsbeleid van jouw voorziening verder uit te bouwen. Gebruik ze in combinatie met onze digitale inspiratiegids vol nuttige checklists en links naar ondersteuningsmaterialen, methodieken en vormingen.

Omdat alle WZC en GAW er beter van worden

De Preventiepeiling monitort de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstelling “De Vlaming leeft gezonder in 2025”. De resultaten van de bevraging vormen een basisinstrument voor de overheid om het preventief gezondheidsbeleid in Vlaanderen verder uit te werken en de nodige acties te ondernemen. Hoe meer WZC en GAW deelnemen, hoe beter we de huidige situatie in kaart kunnen brengen. En hoe beter er gerichte beleidsbeslissingen genomen kunnen worden.

De resultaten van de Preventiepeiling worden ook gebruikt door de preventiesector bij het uitwerken van actieplannen en ontwikkelen van methodieken waarmee ouderenzorgvoorzieningen aan hun preventief gezondheidsbeleid kunnen werken. Deelnemen komt dus alle ouderenzorgvoorzieningen én hun bewoners in Vlaanderen ten goede.

Inspiratiegids voor een sterk preventief gezondheidsbeleid

Wil je als ouderenzorgvoorziening aan de slag met het preventief gezondheidsbeleid? We ontwikkelden een inspiratiegids met daarin voor elk gezondheidsthema dat in de Preventiepeiling bevraagd wordt, een bundeling van tips en informatie over preventiemethodieken, ondersteuningsmaterialen en vormingen.

Hoe deelnemen?

  • Heeft jouw voorziening meerdere vestigingen, maar wel hetzelfde preventief gezondheidsbeleid naar bewoners toe? Dan hoef je deze vragenlijst slechts één keer in te vullen. Je kan in de vragenlijst aangeven voor welke andere voorzieningen je de vragenlijst nog wenst in te vullen.
  • Je hoeft de vragenlijst niet in één keer in te vullen: je kan op elk moment pauzeren en op een later moment hervatten.
  • Je gegevens worden anoniem verwerkt.
  • We bundelden heel wat vragen op onze FAQ-pagina.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw voert de bevraging uit in opdracht van het Departement Zorg en dit in samenwerking met het Vlaamse expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), het Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond), het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) en de Vlaamse Logo’s.

Banner Logos Pos Azg Logos

Contact

Heb je vragen? Op zoek naar specifieke resultaten? Of interesse in een samenwerking? Contacteer ons via preventiepeiling@gezondleven.be.