Welke faciliteiten zijn er beschikbaar om beweging bij bewoners te stimuleren? Wat doet jouw WZC zodat bewoners zich goed omringd voelen? Zijn er specifieke regels en afspraken rond alcoholgebruik? Hoe geven jullie informatie aan de (familie/mantelzorgers van) bewoners over valpreventie en de verschillende valrisicofactoren?

Neem nu deel aan de tweede editie van de Preventiepeiling bij woonzorgcentra!

Wat is de Preventiepeiling?

Voor heel wat ouderen zijn woonzorgcentra voor een korte of langere periode hun thuis. Ze spelen dus een grote rol in het leven van de bewoners, ook op het vlak van gezondheid. Door in te zetten op een preventief gezondheidsbeleid kunnen woonzorgcentra de gezondheid van hun bewoners bevorderen en beschermen.

In de driejaarlijkse Preventiepeiling bij woonzorgcentra onderzoeken we hoe het in de praktijk gesteld is met het preventief gezondheidsbeleid in de Vlaamse ouderenzorg. We bevragen hoe hun gezondheidsbeleid eruit ziet, hoe ze preventief inzetten op een aantal gezondheidsthema’s (voeding, beweging, lang stilzitten, roken, alcohol, valpreventie, mondgezondheid en mentaal welbevinden) en hoe ze ervoor zorgen dat hun beleid ook in de praktijk succesvol is.

Waarom deelnemen?

Ouderen 1

Omdat je heel wat tips en inspiratie ontvangt

We willen jouw woonzorgcentrum ook inzicht geven in wat een preventief gezondheidsbeleid in de voorziening nu precies inhoudt en hoe jullie dat verder kunnen uitwerken. De resultaten van de bevraging kunnen perfect dienen als leidraad om het preventief gezondheidsbeleid van je woonzorgcentrum verder uit te bouwen. Bovendien ontvang je kort na afloop een digitale inspiratiegids vol praktische tips en informatie over materialen, vormingen, …

Preventiepeiling lokale dienstencentra 12 klein

Omdat je woonzorgcentrum de antwoorden kan gebruiken om aan het eigen beleid te werken

Op het einde van de vragenlijst kan je een overzicht van jouw antwoorden downloaden. Dit geeft een unieke inkijk in het preventieve gezondheidsbeleid van jouw woonzorgcentrum en vormt het perfecte aanknopingspunt om verder te werken aan jullie beleid. Bovendien kan dit overzicht aantonen dat jullie kwaliteitsvol werken volgens bepaalde werkingsprincipes vanuit het woonzorgdecreet.

Omdat alle woonzorgcentra er beter van worden

De Preventiepeiling monitort de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstelling “De Vlaming leeft gezonder in 2025”. De resultaten van de bevraging vormen een basisinstrument voor de overheid om het preventief gezondheidsbeleid in Vlaanderen verder uit te werken en de nodige acties te ondernemen. Hoe meer woonzorgcentra er deelnemen, hoe beter we de huidige situatie in kaart kunnen brengen. En hoe beter er gerichte beleidsbeslissingen genomen kunnen worden.

De resultaten van de Preventiepeiling worden ook gebruikt door de preventiesector bij het uitwerken van actieplannen en ontwikkelen van methodieken waarmee woonzorgcentra aan hun preventief gezondheidsbeleid kunnen werken. Deelnemen komt dus alle woonzorgcentra én hun bewoners in Vlaanderen ten goede.

Hoe deelnemen?

  • Je hoeft de vragenlijst niet in één keer in te vullen: je kan op elk moment pauzeren en op een later moment hervatten.
  • Je gegevens worden anoniem verwerkt.
  • We maakten een handig overzicht van wie de vragenlijst best invult, welke materialen je nodig kan hebben en welke collega’s of diensten binnen je woonzorgcentrum je misschien zal moeten raadplegen.
  • We bundelden heel wat vragen op onze FAQ-pagina.


Resultaten

Benieuwd naar de resultaten van de voorbije editie (2019-2020)? We maakten een e-brochure met alle resultaten, een beknopte samenvatting en infographics.

In het voorjaar van 2023 vind je hier ook de resultaten van de nieuwe editie in terug.

Ontvang je deze resultaten graag in je mailbox? Laat dan via de link hieronder je gegevens achter.

Aan de slag

Wil je meteen aan de slag met het preventief gezondheidsbeleid in je woonzorgcentrum? Dat horen we graag! Op onze website vind je heel wat materialen en informatie afgestemd op zorg- en welzijnsvoorzieningen. Of neem deel aan onze bevraging en ontvang een digital gids vol tips en inspiratie.

Nog vragen?