De Preventiepeiling in het secundair onderwijs

Neem nu deel aan de Preventiepeiling in het secundair onderwijs

Wat is de Preventiepeiling?

Met de driejaarlijkse Preventiepeiling in het secundair onderwijs onderzoeken we hoe het in de praktijk gesteld is met het preventieve gezondheidsbeleid bij de Vlaamse secundaire scholen. We bevragen hoe ze inzetten op de gezondheidsthema’s voeding, mondgezondheid, beweging, lang stilzitten, mentaal welbevinden, roken, alcohol en illegale drugs. (deel 1: thematisch deel) en hoe ze er voor zorgen dat hun beleid ook succesvol is (deel 2: algemeen deel).

Enkele voorbeeldvragen: Hoe zetten secundaire scholen zich in voor de gezondheid van de leerlingen? Welke initiatieven nemen ze bijvoorbeeld om gezonde voeding te promoten op school, beweging te stimuleren bij de leerlingen en hun mentaal welbevinden te bevorderen? Betrekken ze leerlingen en personeel bij bepalen van acties? En evalueren ze hun preventief gezondheidsbeleid op tijd en stond?

Preventiepeiling - deel 1: thematisch preventief gezondheidsbeleid

In het eerste deel van de Preventiepeiling bevragen we hoe scholen inzetten op de thema's voeding, mondgezondheid, beweging, lang stilzitten, mentaal welbevinden, roken, alcohol en illegale drugs.
Je kan de resultaten van het eerste luik nu bekijken.

Preventiepeiling - deel 2: algemeen preventief gezondheidsbeleid

In het tweede deel van de Preventiepeiling onderzoeken we hoe scholen ervoor zorgen dat hun preventieve gezondheidsbeleid succesvol is. Je kan nu deelnemen aan dit tweede luik. Nam je niet deel aan deel 1? Geen probleem, ook dan kan je deelnemen aan dit tweede luik!

Waarom deelnemen?

Secundair onderwijs 1

Omdat je handvaten en inspiratie ontvangt om aan de slag te gaan

We willen jouw school ook inzicht geven in wat een preventief gezondheidsbeleid op school nu precies is en hoe jullie dat verder kan uitwerken. De resultaten van de bevraging kunnen perfect dienen als leidraad om het preventieve gezondheidsbeleid van je school verder uit te bouwen. Gebruik ze in combinatie met onze digitale inspiratiegids vol nuttige checklists en links naar ondersteuningsmaterialen, methodieken en vormingen.

Omdat alle scholen er beter van worden

De Preventiepeiling monitort de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstelling “De Vlaming leeft gezonder in 2025”. De resultaten van de bevraging vormen een basisinstrument voor de overheid om het preventief gezondheidsbeleid in Vlaanderen verder uit te werken en de nodige acties te ondernemen. Hoe meer scholen deelnemen, hoe beter we de huidige situatie in kaart kunnen brengen. En hoe beter er gerichte beleidsbeslissingen genomen kunnen worden.

De resultaten van de Preventiepeiling worden ook gebruikt door de preventiesector bij het uitwerken van actieplannen en ontwikkelen van methodieken waarmee scholen aan hun preventief gezondheidsbeleid kunnen werken. Deelnemen komt dus alle scholen én leerlingen in Vlaanderen ten goede.

Inspiratiegids voor een kwaliteitsvol preventief gezondheidsbeleid

Wil je als secundaire school aan de slag met het preventief gezondheidsbeleid? We ontwikkelden een inspiratiegids met daarin voor elk gezondheidsthema dat in de Preventiepeiling bevraagd wordt, een bundeling van tips en informatie over preventiemethodieken, ondersteuningsmaterialen en vormingen.

Hoe deelnemen?

  • Heeft jouw school meerdere vestigingen met een verschillend instellingsnummer, maar wel hetzelfde preventief gezondheidsbeleid naar leerlingen toe? Dan hoef je deze vragenlijst slechts één keer in te vullen. Je kan in de vragenlijst aangeven voor welke instellingsnummers je de vragenlijst nog wenst in te vullen.
  • Je hoeft de vragenlijst niet in één keer in te vullen: je kan op elk moment pauzeren en op een later moment hervatten.
  • Je gegevens worden anoniem verwerkt
  • We bundelden heel wat vragen op onze FAQ-pagina.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw voert de Preventiepeiling uit in opdracht van het Departement Zorg en in samenwerking met het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), het Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond), het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) en de Vlaamse Logo’s.

Preventiepeiling 2022-23 Banner partners

Contact

Heb je vragen? Op zoek naar specifieke resultaten? Of interesse in een samenwerking? Contacteer ons via preventiepeiling@gezondleven.be.