De Preventiepeiling bij voorzieningen voor personen met een handicap

Welke initiatieven nemen voorzieningen voor personen met een handicap om gezonde voeding bij hun cliënten te stimuleren? Geven ze ondersteuning aan cliënten bij het stoppen met roken, of informatie over deze ondersteuning? Hebben ze afspraken of regels over alcohol? Welke initiatieven nemen voorzieningen om het mentaal welbevinden van cliënten te bevorderen?

Neem nu deel aan de Preventiepeiling bij voorzieningen voor personen met een handicap!

Wat is de Preventiepeiling?

De Preventiepeiling is een vragenlijststudie die monitort hoe het in de praktijk gesteld is met het preventieve gezondheidsbeleid bij Vlaamse voorzieningen voor personen met een handicap. We bevragen hoe hun preventieve gezondheidsbeleid eruit ziet, hoe ze inzetten op de verschillende gezondheidsthema’s (mentaal welbevinden, voeding, beweging, lang stilzitten, alcohol, illegale drugs en mondgezondheid) en hoe ze ervoor zorgen dat hun beleid ook in de praktijk succesvol is.

Waarom deelnemen?

VPH 10 klein

Omdat je heel wat tips en inspiratie ontvangt

Welke acties kan je als voorziening ondernemen om te komen tot een sterk preventief gezondheidsbeleid dat een gezonde omgeving creëert voor cliënten? Daar willen we jullie inzicht in geven. Na het invullen van de Preventiepeiling ontvang je een digitale inspiratiegids vol handige checklists en links naar materialen, methodieken en vormingen zodat je meteen aan de slag kan.

VPH 7 klein

Omdat jullie antwoorden als vertrekpunt kunnen dienen om verder te werken aan het eigen beleid

Op het einde van de vragenlijst kunnen jullie een overzicht van jullie antwoorden downloaden. Dit geeft een unieke inkijk in het preventieve gezondheidsbeleid van jullie voorziening en vormt het perfecte aanknopingspunt om verder te werken aan jullie beleid. Bovendien kan dit overzicht als basis dienen om preventieve gezondheid op te nemen in het kwaliteitsjaarverslag.

Omdat alle voorzieningen voor personen met een handicap er beter van worden

De Preventiepeiling monitort de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstelling 'De Vlaming leeft gezonder in 2025'. De resultaten vormen een basisinstrument voor de overheid om haar eigen preventieve gezondheidsbeleid in Vlaanderen verder uit te werken en de nodige acties te ondernemen. Hoe meer voorzieningen er deelnemen, hoe beter er gerichte beleidsbeslissingen genomen kunnen worden.

Hoe en wanneer deelnemen?

  • De bevraging staat open tot 30 juni 2023.
  • Je hoeft de vragenlijst niet in één keer in te vullen: je kan op elk moment pauzeren en op een later moment hervatten.
  • Je gegevens worden anoniem verwerkt
  • We maakten een handig overzicht van wie de vragenlijst best invult, welke materialen je nodig kan hebben en welke collega’s of diensten binnen je voorziening je misschien kan raadplegen.
  • We bundelden heel wat andere vragen op onze FAQ-pagina.

Resultaten

In de loop van 2023 publiceren we de resultaten. Ontvang je deze graag in je mailbox? Laat dan hieronder je gegevens achter.

Aan de slag

Wil je meteen aan de slag met het preventief gezondheidsbeleid in je voorziening voor personen met een handicap? Op onze website vind je heel wat materialen en informatie op maat van zorg- en welzijninstellingen. Of neem deel aan onze bevraging en ontvang een digitale gids vol tips en inspiratie.