Bekijk eerst de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan het project vooraleer het aanvraagformulier in te vullen.

Optional
Zo ja, rond welk thema hebben jullie gewerkt en omschrijf welke stappen je hiervoor reeds ondernomen hebt.
* Wegens groot succes en afhankelijk van de beschibaarheid van procesbegeleiders kan er geen zekerheid geboden worden over de timing wanneer het traject procesbegeleiding kan gestart worden.
*Om tegemoet te komen aan de vraag naar een procesbegeleider wordt in samenspraak met de partnerorganisatie bekeken met welk thema er gestart kan worden.
* De procesbegeleider gaat tijdens het intakegesprek dieper in op deze deelnamevoorwaarden.
Meer vragen hieromtrent? Contacteer ons gerust.