Bekijk de voorwaarden om deel te nemen.

Zo ja, rond welk thema hebben jullie gewerkt en omschrijf welke stappen je hiervoor reeds ondernomen hebt.
* Wegens groot succes en afhankelijk van de beschikbaarheid van procesbegeleiders kan er geen zekerheid geboden worden over de timing wanneer het traject procesbegeleiding kan gestart worden.
*Om tegemoet te komen aan de vraag naar een procesbegeleider wordt in samenspraak met de partnerorganisatie bekeken met welk thema er gestart kan worden.
Meer vragen hieromtrent? Contacteer ons gerust.