Naam: Filip Christiaens / Shauni Van Overstraeten

Functie in WZC: kinesitherapeut en intern preventieadviseur / kinesitherapeut

Rol binnen project: kwaliteitscoördinator en opvolging werkgroep / trekker van de werkgroep

Thema: valpreventie

Gestart met procesbegeleiding sinds: april 2019

Stap in het traject: Stap 7: ‘behoud’. Het hele traject is doorlopen.

Onze motivatie om deel te nemen aan project:

“De voorzitter van onze raad van bestuur had de ambitie om tot de vijf % beste woonzorgcentra te behoren op het vlak van valpreventie. Maar toen we onze valincidenten nog beter gingen registreren, merkten we dat onze cijfers niet denderend waren. Vandaar de groeiende nood om bewoners, medewerkers en familieleden hierrond te sensibiliseren.”

Dit resultaat hebben we al behaald:

“Als we de cijfers van 2019, 2020 en 2021 vergelijken, zijn de resultaten zeker beter. Al is het moeilijk om er een lijn in te trekken, want het aantal maandelijkse valregistraties fluctueert vaak. Wat we wél met zekerheid kunnen zeggen, is dat we er beter mee omgaan: medewerkers registeren het aantal valincidenten correcter, gaan meer analyseren hoe een val gebeurd kan zijn en koppelen er preventieve acties aan”. We proberen de bewoners ook meer te motiveren om te bewegen!

Dit is de meerwaarde van een procesbegeleider voor ons woonzorgcentrum:

“Een procesbegeleider houdt je heel alert, zodat er aandacht wordt besteed aan zaken waar vroeger te weinig bij werd stilgestaan. Of die na een tijdje vergeten worden. Denk bijvoorbeeld aan gevarendriehoeken plaatsen in een gang die net gepoetst werd, leuningen ter ondersteuning vrijhouden en niet vol spullen zetten, …

Het helpt ook om inzicht te krijgen in bepaalde dingen. Bijvoorbeeld het advies om àlle medewerkers te betrekken bij het traject, niet enkel het zorgpersoneel.”

Deze anekdote blijft ons zeker bij:

“Een leuk project was de zogenaamde ‘foute kamer’, gemaakt o.a. voor mensen van interieurzorg. Het was een soort voorbeeldkamer met rondslingerende pantoffels, natte plekken op de vloer, een alarmknop te ver van het bed … Zo hebben ze meer aandacht voor gevaarlijke situaties en konden we in de praktijk tonen wat er vaak fout loopt en wat beter kan.”

Onze grootste uitdaging voor de toekomst:

“We zitten nu in de ‘behoudfase’, dus moeten we er nu voor blijven zorgen dat we dingen niet uit het oog verliezen. Een procesbegeleiding is eigenlijk geen engagement voor twee jaar, maar voor altijd.”