We zoeken nog woonzorgcentra voor de thema’s: psychofarmaca, ondervoeding, mondzorg en val- en fractuurpreventie. De inschrijvingen voor deze thema’s zijn voor 2020 nog mogelijk en worden bekeken afhankelijk van beschikbaarheid en regio. Wegens groot succes en afhankelijk van de beschikbaarheid van procesbegeleiders kan er geen zekerheid geboden worden over de timing wanneer het traject procesbegeleiding kan gestart worden.

Heb je als woonzorgcentrum interesse bij de begeleiding van een procesbegeleider vul dan de aanvraag in. Je kiest voor 1 thema, en leest de algemene en thema specifieke voorwaarden voor dit thema grondig door. Momenteel hebben er 255 voorzieningen zich ingeschreven voor het project procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra.

Waarom zou mijn woonzorgcentrum deelnemen?

  • Het WZC krijgt gedurende minimum 2 jaar gratis ondersteuning van een procesbegeleider. Het traject neemt maximum 65 contacturen per WZC in beslag. Bijkomende contacturen kunnen op vraag, maar zijn volledig ten laste van het WZC.
  • Het is een investering die ten goede komt aan het welzijn en de gezondheid van de bewoners.
  • De kwaliteit van de hulpverlening vergroot en bewoners en personeel worden deskundiger over de thema’s.
  • Het WZC staat er niet alleen voor, er zijn voldoende contactmomenten met de procesbegeleider voorzien.

Wat als je geen procesbegeleider wenst, maar toch een beleid wil implementeren in de organisatie?

Wil je zelf al eens een kijkje nemen hoe je een kwaliteitsvol beleid kan implementeren in de voorziening? Bekijk hier de draaiboeken per thema: