In woonzorgcentra is ondervoeding een omvangrijk probleem. Uit de gegevens van de recentste opsporingscampagne van NutriAction (2013) blijkt dat in woonzorgcentra 13% van de Belgische ouderen ondervoed is en 50% een risico loopt op ondervoeding. Ondervoeding bij ouderen heeft fysieke en psychologische gevolgen die leiden tot een sneller autonomie- en mobiliteitsverlies. De levenskwaliteit van de ouderen vermindert en dit gaat gepaard met een toename in de kosten en een hogere zorgvraag. (Van den Brandt & Bertels, 2017)

Het is dan ook van maatschappelijk belang om een beleid uit te werken in woonzorgcentra ter preventie van ondervoeding. Preventie van ondervoeding is meer dan enkel het voorkomen hiervan, maar ook het vroegtijdig opsporen (screenen) en in veel gevallen ook vroeginterventie (vroeg behandelen) om erger te voorkomen.

Implementatieplan preventie ondervoeding in woonzorgcentra

Het draaiboek ‘preventie ondervoeding, draaiboek voor woonzorgcentra’ biedt ondersteuning om een nieuw, effectief en efficiënt preventiebeleid in het eigen woonzorgcentrum te ontwikkelen en te integreren of om het bestaand voedingsbeleid te verbeteren.

Het draaiboek situeert ondervoeding in woonzorgcentra, bevat een 7 stappenplan voor het uitwerken van een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid en zoomt in op 3 thema’s: screening, de maaltijden en de maaltijdomkadering.

Het doel van het draaiboek is voorkomen dat bewoners van woonzorgcentra in een ondervoede status geraken en richt zich dus voornamelijk op alle bewoners met een risico op ondervoeding, maar zeker ook op alle bewoners met een goede voedingsstatus om deze te kunnen behouden.

Meer weten?

Voor meer informatie over het draaiboek of het thema ondervoeding neem contact op met Sarah Dries: sarah.dries@gezondleven.be , T: 02/422 49 57