Geestelijke gezondheidsbevordering op het werk loont, want het biedt heel wat voordelen voor je individuele medewerkers, je teams én je onderneming

Voordelen voor medewerkers

 • Een sterkere buffer voor werkdruk, (werk)stress, tegenslag en andere werkbaarheidsrisico’s 
 • Een voedingsbodem voor bevlogenheid en persoonlijke groei
 • Een ondersteunende werkomgeving en versterkte voordelen van een goede job
 • Minder risico op psychische problemen
 • Een meerwaarde voor alle medewerkers, ook voor wie kampt met geestelijke gezondheidsproblemen
 • Een verlegging van het accent van een individuele focus op stress naar een gedeelde verantwoordelijkheid

Voordelen voor teams

 • Beter functionerende teams
  Meer individuele veerkracht draagt bij tot hogere teamveerkracht. Maar een goed functionerend team is meer dan de optelsom van individuele mogelijkheden en sterktes. Teamveerkracht stelt teamleden in staat om individuele en gemeenschappelijke kwaliteiten in te zetten om zich zo als team positief te kunnen aanpassen aan veranderingen en uitdagingen.
 • Een betere werksituatie 
  De manier waarop teamleden samenwerken, elkaar vertrouwen, elkaars vaardigheden en sterktes appreciëren en met elkaar communiceren, is belangrijk voor een goede teamcohesie. Conflicten krijgen minder kans of worden sneller opgelost, en gemeenschappelijke doelen worden duidelijk.

Voordelen voor ondernemingen

 • Meer innovatie
  In de economie komt het zwaartepunt almaar meer te liggen op innovatie, kennis en diensten. Daarom is het mentaal kapitaal van medewerkers (cognitieve, emotionele en sociale vaardigheden) steeds belangrijker (Weehuizen, 2005). 
 • Een hogere productiviteit
  Mentale gezondheid en mentaal welbevinden hangen samen met bevlogenheid en betrokkenheid. Deze twee elementen hebben een gunstige invloed op de arbeidsprestaties (Hakanen en Schaufeli, 2012). 
 • Minder kosten
  Inzetten op mentaal welbevinden en veerkracht versterkt de positieve mentale gezondheid en voorkomt tegelijkertijd dat er mentale gezondheidsproblemen ontstaan. Een gebrekkige mentale gezondheid van medewerkers leidt vaak tot een vroegtijdige uitval uit het arbeidsproces en grote werkgeverskosten (absenteïsme, presenteïsme en personeelsverloop), wat zeker voor kleine organisaties problematisch kan zijn.