Waarom besteden ondernemingen aandacht aan de gezondheid van hun medewerkers? Elke onderneming heeft daar haar eigen redenen voor. Toch komen vaak dezelfde wins naar boven, zoals de verhoogde productiviteit van gezonde werknemers of een imagoboost voor de organisatie.

De aanzet voor en vraag naar een gezondheidsbeleid kan uit alle hoeken komen: van werknemers, leveranciers en klanten tot investeerders en – natuurlijk – het management zelf.

Uitdagingen op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt bevindt zich op een keerpunt. De werkdruk neemt toe. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat steeds meer ondernemingen actie ondernemen om de fysieke en mentale gezondheid van hun medewerkers te verbeteren.

Psychische vermoeidheid en vergrijzing

Heeft ook jouw onderneming al te maken gehad met gestresseerde werknemers of burn-outs? De kans is groot. Meer dan een derde van de Vlaamse medewerkers vindt zijn of haar psychische vermoeidheid problematisch. Bovendien achten alsmaar minder medewerkers het mogelijk om hun job te blijven uitvoeren tot aan het pensioen.

Gezien de toenemende complexiteit en druk moet je als organisatie een prioriteit maken van het energiepeil van medewerkers. Voor vandaag én morgen

Sofie Damen, Gemeente Beerse

Daarbij komt dat de bevolking vergrijst en de pensioenleeftijd de hoogte in gaat. Het aandeel oudere medewerkers in Vlaamse ondernemingen neemt sterk toe, terwijl die medewerkers natuurlijk nog wel even goed moeten presteren. Medewerkers zitten ook alsmaar meer én langer thuis door gezondheidsproblemen. Bijna 7 op de 100 werknemers zijn op een gemiddelde werkdag afwezig door ziekte of een privéongeval. Oudere medewerkers zijn nog een stuk frequenter en langduriger afwezig.

Hoge verwachtingen

Vandaag draait alles rond innovatie. En om als onderneming innovatief te zijn, heb je energieke, geëngageerde en creatieve medewerkers nodig. Werkgevers verwachten dus steeds meer van hun team, maar omgekeerd geldt hetzelfde. Salaris is lang niet meer de enige drijfveer van werknemers, zeker niet van de jongste generatie. De reputatie en werkcultuur van een onderneming winnen aan belang of nemen zelfs de overhand als het gaat om het aantrekken van talentvolle werkkrachten.
Ondernemingen staan dus voor een heleboel uitdagingen. Gelukkig biedt een preventief gezondheidsbeleid op de werkvloer je een antwoord op heel wat vragen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De meeste ondernemingen willen iets betekenen voor de maatschappij. De gezondheid van werknemers verbeteren is een goed begin. Daarbij bieden de beleidsdoelstellingen van de Verenigde Naties of de Vlaamse Overheid vast wat inspiratie:

De VN definieerde 17 Sustainable Development Goals (SDG's) om tegen 2030 van de wereld een betere plek te maken. Eén daarvan houdt de promotie van een goede gezondheid en welzijn voor iedereen in (SDG 3).

De Vlaamse Overheid stelt een gelijkaardig doel: “Tegen 2025 leeft de Vlaming gezonder op vlak van gezond eten, sedentair gedrag, lichaamsbeweging, tabak en alcohol en drugs.”

Daarnaast formuleert de Vlaamse Overheid specifieke doelstellingen voor ondernemingen: “Tegen 2025 voert 20 procent van de ondernemingen met 20 of meer werknemers en een toenemend percentage van ondernemingen met minder dan 20 werknemers een kwaliteitsvol preventief gezondheidsbeleid.”

Inzetten op de gezondheid van medewerkers is dus een goede manier om als onderneming een positieve rol te spelen in de maatschappij en met een aantrekkelijk imago naar buiten te treden.