Een beleid rond mentaal welbevinden op het werk

Waarom een beleid rond mentaal welbevinden op het werk?

  • Tevreden medewerkers die zich goed voelen in hun vel, optimaal functioneren, en met veel goesting hun job uitoefenen.
  • Teams die veerkrachtig omspringen met elke uitdaging.
  • Collega’s die steun vinden bij elkaar en hun leidinggevenden.
  • Jouw onderneming die meedeint met alle veranderingen en kwaliteitsvol werk blijft leveren.

Het klinkt fantastisch, maar is het ook bereikbaar? Het korte antwoord? Ja. Op voorwaarde dat je als onderneming inzet op mentaal welbevinden op het werk.

Matrix 2

Wat is een beleid rond mentaal welbevinden op het werk?

Workshops, concrete afspraken of een buddysysteem voor nieuwe medewerkers. Dat zijn mooie initiatieven maar er is meer nodig dan losstaande acties om het mentaal welbevinden op werk te verbeteren.

Stappenplan 2

Op weg naar een beleid rond mentaal welbevinden op het werk

Het is aan te raden om stapsgewijs te werk te gaan bij de opmaak en implementatie van een beleid rond mentaal welbevinden in je onderneming. Dit stappenplan helpt je daarmee.

Spinnenweb 2

Succesfactoren voor een beleid rond mentaal welbevinden op het werk

Een aantal factoren leiden automatisch tot een succesvol beleid rond mentaal welbevinden op het werk. Hou dus in elke stap van je stappenplan rekening met die succesfactoren.