Inzetten op mentaal welbevinden en veerkracht neemt niet weg dat bepaalde medewerkers op specifieke momenten extra ondersteuning nodig zullen hebben. Tegenslag en dagelijkse stress maken deel uit van het leven, en de geestelijke gezondheid op de werkvloer staat niet los van factoren in de privésfeer. In de meeste organisaties zijn het beleid of de protocollen rond vroege interventie, curatie, of re-integratie van geestelijke gezondheidsproblemen al uitgetekend. Het is wenselijk om dat beleid en die protocollen bij de hand te houden, of een traject voor doorverwijzing te voorzien.

Voorbeelden van zorg en begeleiding: 

  • Signalen van overmatige stress, depressie, trauma, burn-out bij medewerkers opvangen en hen daarover aanspreken. Vermoed je dat een medewerker een burn-out heeft? Dan kan je hem vragen om de werkgerelateerde versie van de Burnout Assessment Tool (BAT, Schaufeli, De Witte, & Desart, 2019) in te vullen. De resultaten kunnen dienen als basis voor de verdere opvolging binnen de onderneming. 
  • Medewerkers doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp (bv. via de vertrouwenspersoon of door de preventieadviseur psychosociale begeleiding)
  • Persoonlijke gesprekken voeren met medewerkers na een langdurige afwezigheid en ze ook persoonlijk opvolgen (re-integratietraject)
  • Begeleiding van teams nadat een collega uitgevallen is (behoeften nagaan)
  • Begeleiding in teams na een crisissituatie (bv. na overlijden van een collega of na een agressie-incident)