Werkstress kan je nooit helemaal vermijden. En dat hoeft ook niet. Het is gewoon belangrijk dat je als onderneming acties opzet die een buffer vormen voor de risico’s die de mentale gezondheid van je medewerkers onder druk zetten (zoals een te hoge werkdruk, een te hoge emotionele belasting of te weinig autonomie). Zo kan je hun geestelijke gezondheid versterken. Om dat te realiseren heb je een goed uitgewerkt beleid nodig.

Een sterk beleid dat het mentaal welbevinden en de veerkracht versterkt, bestaat uit verschillende acties volgens vier strategieën: educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels, en zorg en begeleiding. Die strategieën werk je uit op verschillende niveaus van je onderneming: de medewerkers, het team of de afdeling, de onderneming als geheel, en de omgeving. Door te streven naar een evenwichtige mix van acties, kan je de impact van elke afzonderlijke actie versterken. Zo weet je ook zeker dat je alle medewerkers bereikt en niet alleen diegenen die zich mentaal niet goed in hun vel voelen.

Om je acties in te plannen, gebruik je de gezondheidsmatrix. Je noteert de acties die je wil plannen in één van de vakjes van de matrix. Zo krijg je een goed overzicht van alle acties, en ontdek je welke acties je misschien nog mist.


Ontdek waarvoor en hoe je de gezondheidsmatrix gebruikt. 

Gezondheidsmatrix Gezond Werken