Informeer en sensibiliseer je medewerkers en leidinggevenden over roken. Zo maak je hen bewust van hun rookgedrag en vergroot je het draagvlak om er iets aan te doen. Bovendien zorg je er zo voor dat andere medewerkers op de hoogte zijn, waardoor zij hun rokende collega’s kunnen ondersteunen en motiveren om te stoppen.

Informerende en sensibiliserende acties over het rookbeleid van je onderneming is belangrijk. Welke beleid wordt er gevoerd en waarom.

Met een infosessie kan je rokende medewerkers motiveren om te stoppen met roken of hen informeren over de verschillende manieren om te stoppen. Je kan die acties richten op individuele medewerkers, op afdelingen of teams waar veel gerookt wordt, of op je hele onderneming.

Materialen die rookstop aanmoedigen

Hang sensibiliserend materiaal over stoppen met roken op in de cafetaria, op het mededelingenbord of in de rookkamer als die er nog is.

Schrijf een artikel voor de personeelsnieuwsbrief, de website, het intranet … of gebruik een sensibiliserend filmpje over de verschillende manieren om te stoppen met roken. Laat een medewerker die met succes gestopt is tips of voordelen van stoppen met roken uitschrijven. Gebruik voor interne mails een e-mailbanner met tips en informatie over stoppen met roken of over het tabaksbeleid. Vraag je CEO om op het intranet of in het bedrijfsblad een ondersteunend artikel te schrijven of laat er een medewerker die gestopt is zijn verhaal doen.

Graag een blik op de praktijk? In het Sociaal bedrijvencentrum Maasmechelen timmeren ze hard aan een gezondheidsbeleid. Ook medewerkers warm maken voor een rookstop, hoort erbij.

Rol van de interne of externe dienst voor preventie op het werk

Spreek je interne of externe dienst voor preventie aan en vraag hen om rokende medewerkers tijdens een medisch consult te informeren of sensibiliseren over de gevaren van (passief) roken.

Welke kanalen gebruiken om over roken te communiceren

Bekijk welke kanalen je kan gebruiken. Hou er rekening mee dat rokers zich vaak gestigmatiseerd voelen. Maak er daarom een positief verhaal van. Deel de argumenten achter je rookbeleid.

Laat zien dat je de medewerkers wil helpen om te stoppen. Dat kan ook op een ludieke manier. Let erop dat je communicatie altijd positief en ondersteunend is.

Combineer de acties die gericht zijn op je rokende medewerkers met een bredere communicatie over het beleid en de acties. Plaats het rookbeleid als agendapunt op een staf- of personeelsvergadering, of schrijf een informerend artikel voor het personeelsblad. Zo zullen al je medewerkers het huidige beleid en de acties leren kennen, en kader je de acties in een ruimer geheel. Pak je dat op een positieve manier aan? Dan heeft dat een positief effect op het imago van je onderneming.

Meten is weten: handige testen

Je medewerkers denken misschien dat zij gerust zonder hun sigaret kunnen. Laat hen via nicotineafhankelijkheidstesten ontdekken hoe fysiek afhankelijk ze van nicotine zijn. Dat kan hen motiveren om iets aan hun rookgedrag te doen. Download de nicotineafhankelijkheidstesten of bestel ze bij het Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg) in je buurt.

Wil je je rokende medewerkers laten achterhalen hoe gemotiveerd ze zijn om te stoppen met roken? Laat hen dan een motivatietest invullen. Deze test bestaat uit twee vragen. Je downloadt de motivatietest of vraagt ze aan bij het Logo in je regio.

Bij het Logo in je buurt kan je ook CO-meters ontlenen. Zo kan een professional (zoals de rookstopbegeleider of tabakoloog) je medewerkers laten zien hoeveel CO er in hun bloed zit. CO hecht zich veel sneller aan de rode bloedcellen dan zuurstof. Daardoor kan er een zuurstoftekort in hun bloed ontstaan. Een CO-meter kan rokers motiveren om te stoppen met roken, of ex-rokers aanmoedigen om vol te houden.

Rookbeleid in de kijker

Je kan elk jaar op de ‘Werelddag zonder tabak’ (31 mei) een actie plannen of het thema ter sprake brengen. Geef je medewerkers die dag de kans om aan de ingang van je onderneming een nicotineafhankelijkheidstest te doen. Of huur een rookstopbegeleider of tabakoloog in om je medewerkers te motiveren om te stoppen of een CO-meting uit te voeren.

Ook evenementen zoals een personeelsfeest of een familiedag zijn ideale gelegenheden om dat te doen.

Bij het Logo in je regio kan je verschillende materialen (banners, beachvlaggen, tenten ...) ontlenen.

Infosessies en vormingen

Je kan een stapje verder gaan en een infosessie over stoppen met roken organiseren. Tijdens zo’n infosessie geeft een tabakoloog uitleg over verslaving, de verschillende effectieve rookstopmogelijkheden, en de optie om een groepscursus te volgen. Dit is een belangrijke stap naar stoppen met roken voor je medewerkers en meteen ook de kans om kennis te maken met een tabakoloog. Op www.tabakologen.be vind je een tabakoloog in je buurt.

Tip: bied deze infosessie vrijblijvend en gratis aan. Bij voorkeur tijdens de kantooruren.

Meer tips vind je in het draaiboek Groepscursussen ‘stoppen met roken’.

Wil je een rookbeleid opzetten? Betrek daar dan je Logo of je externe dienst voor preventie bij. Daarnaast kan je ook een beroep doen op de expertise van de CGG-preventiewerkers.

Ook het Vlaams Instituut Gezond Leven organiseert veel opleidingen. Ontdek ze in de Gezond Leven Academie.

Omgeving buiten de onderneming

Ook voor de omgeving buiten je onderneming (zoals de gezinnen van medewerkers, leveranciers, buurtbedrijven, het gemeentebestuur …) kan je sensibiliserende acties ondernemen die je beleid ondersteunen naar je eigen medewerkers.

Enkele voorbeelden

  • Communiceer duidelijk je beleid rond (mee)roken naar je klanten, bezoekers en leveranciers. Dat kan via je website, affiches, signalisatie en mails. Zo is iedereen op de hoogte.
  • Bekijk of familieleden van je medewerkers kunnen aansluiten. Het is gemakkelijker om te stoppen met roken als je partner en/of kinderen dezelfde beslissing nemen.
  • Bekijk binnen de gemeente of regio of er geen acties zijn waarop je kan aansluiten. Je kan ook een infosessie organiseren samen met een andere onderneming. Zo kan je de kosten delen.