Een beleid rond gezondheid en milieu op school

Lekker Fris, Air@school, gezonde lucht in de klas, een goed onderhouden ventilatiesysteem, een pesticidevrije schooltuin, een schoolstraat, aandacht voor teken na een uitstap in het groen… het zijn één voor één voorbeelden van projecten of maatregelen die een plaats kunnen krijgen in het beleid rond gezondheid en milieu van jouw school. Maar wat is dat eigenlijk een beleid rond gezondheid en milieu op school?

Organiseert jouw school ook al héél wat initiatieven rond een gezond milieu, maar is er nog geen sprake van een samenhangend beleid?

Gezonde School helpt je om stap per stap te evolueren van losse acties rond een gezond milieu naar een samenhangend beleid, rekening houden met een aantal succesfactoren. 

Gezonde School biedt drie instrumenten aan die op elk thema toepasbaar zijn, dus ook op gezondheid en milieu:  

Gezond binnen

Verluchten en ventileren

Wil je je leerlingen leren hoe ze het milieu in de klas gezond kunnen houden?

Geef je les in het basisonderwijs, neem dan een kijkje op Lekkerfris.be, werk je in het secundair onderwijs, dan vind je inspiratie op Air@school.be.

De volgende jaren wordt er gewerkt aan een opvolger van beide projecten, zodat je ook in de toekomst een frisse wind door de klas kan laten waaien.

Drinkwater

Kraantjeswater is perfect drinkbaar. Maar wat als het een bruine kleur heeft of naar chloor ruikt? Wat is normaal en wanneer moet je alarm slaan?

De VMM ontwikkelde verschillende communicatieinstrumenten over dit onderwerp. Je kan deze vinden op vmm.be/waterloket/campagnemateriaal.

Via het project Kieskeurig kan je als school inzetten op een integraal voedingsbeleid.

Gezond naar buiten

Bereid je voor op warme dagen!

Heerlijk als de kinderen weer volop buiten kunnen spelen. Maar bij erg warm weer, is het verstandig om maatregelen te treffen, zodat het mooie weer jou en de kinderen geen parten speelt. Warmedagen.be helpt je om vooraf stil te staan bij het effect van het warme weer op de activiteiten op school en hoe je die eventueel kan aanpassen.

Zware metalen in de bodem in je streek

In sommige regio's in Vlaanderen zorgde industrie in het verleden (en soms nu nog) dat er zware metalen in de bodem zitten. Dat is zo in Beerse, Balen, Mol, Hamont-Achel, Neerpelt, Overpelt, Lommel, Hoboken, in Gent en de kanaalzone. Ligt je basisschool op één van deze plekken? Dan is Speel op veilig een educatief pakket voor jouw leerlingen. Je leert hen wat ze kunnen doen, zodat ze hun gezondheid kunnen beschermen tegen de effecten van zware metalen.

Wees niet gek.  Doe de tekencheck.

Gaan jullie op bosklassen of lopen leerlingen wel eens teken op op het schooldomein? Op tekenbeten.be vind je alle informatie over preventie van de ziekte van Lyme.  Als school kan je ook heel wat materialen betstellen zoals een gids voor in je EHBO-koffer, een affiche en uitgewerkte informerende figuren.

Gezonde publieke ruimte

Jouw school kan mee pleitbezorger zijn om onze publieke ruimte anders in te richten. Wil je de ouders een gezellige babbel bezorgen aan de schoolpoort, de leerlingen en ouders verleiden om veilig met de fiets naar school te komen, meer groen in de omgeving van de school? Ga dan in gesprek met je lokaal bestuur om de ruimte rond de school in te richten op maat van de mensen.

Milieugezondheidskundige aandachtsgebieden

In de aandachtsgebieden is het belangrijk dat de inwoners hun blootstelling aan zware metalen beperken door rekening te houden met een aantal tips.

Scholen kunnen hun leerlingen over deze tips sensibiliseren met het educatief pakket ‘Speel op veilig’. U kan dit pakket bestellen bij de medisch milieukundige van uw regio.

Straling

Scholen worden steeds vaker geconfronteerd met ouders en leraren die zich ongerust maken over elektromagnetische straling. Soms gaat het over een zendantenne die op of in de nabijheid van een schoolterrein geplaatst wordt, soms gaat het over de beslissing van een school om een draadloos netwerk te installeren.

Computers, tablets, gsm’s en andere moderne communicatietechnologie zijn niet meer weg te denken uit de leefwereld van kinderen en jongeren. Ook op school worden ze meer en meer gebruikt. Die toestellen maken gebruik van elektromagnetische straling. Is die straling schadelijk voor de gezondheid van schoolpersoneel en leerlingen?

Meer informatie vind je op de website van het departement Omgeving en in de publicatie “Verantwoord omgaan met Wifi en Gsm-straling op school.”.