Cadmium is een zwaar metaal dat vrijkomt bij het roken van tabak en bij industriële activiteiten. Het dringt ons lichaam binnen via onze voeding of via ademhaling. Bij langdurige blootstelling veroorzaakt het gezondheidsproblemen. Niet roken en een evenwichtige voeding beperken je blootstelling. Wanneer je in een gebied woont met een verhoogde concentratie aan cadmium kan je richtlijnen volgen om blootstelling te verminderen.

Wat is cadmium?

Cadmium is een zwaar metaal dat in de natuur in lage hoeveelheden voorkomt. De belangrijkste bronnen van het metaal in onze omgeving zijn tabaksrook en de non-ferro industrie.

Hoe wordt je blootgesteld?

Opname van cadmium is o.a. afhankelijk van de duur van de blootstelling, en de hoeveelheid waaraan je wordt blootgesteld.

Er zijn verschillende wegen waarlangs cadmium ons lichaam kan binnen dringen:

  • Via het inademen en opeten van stof: lucht bevat een hoeveelheid stof. Op dat stof kunnen zware metalen vastgehecht zijn. Dat stof vinden we onder andere terug in opwaaiend stof van vervuilde grond of in sigarettenrook.
  • Via onze voeding: zware metalen kunnen vanuit de bodem en het grondwater opgenomen worden door planten en dieren. Vervuild stof kan eveneens neerdwarrelen op onze groenten in de moestuin.
  • Via water: stofdeeltjes met zware metalen kunnen neerdwarrelen en opstapelen in de bodem. Samen met zware metalen die aanwezig zijn in vervuild afvalwater kunnen ze doorsijpelen naar het grondwater.

In een populatie die niet beroepsmatig wordt blootgesteld aan cadmium zijn de belangrijkste bronnen van blootstelling opname via de voeding en roken.

Gevolgen voor de gezondheid?

Langdurige blootstelling aan cadmium kan verschillende gezondheidsproblemen veroorzaken:

  • Nierfunctiestoornissen
  • Osteoporose
  • Ademhalingsproblemen
  • Lager geboortegewicht
  • Longkanker

Afhankelijk van de duur van blootstelling en de hoeveelheid waar je aan blootgesteld wordt, neemt de kans op het ontwikkelen van problemen toe.

Hoe blootstelling beperken?

Stop met roken en beperk de blootstelling aan tabaksrook. Denk hier vooral aan kinderen en zwangere vrouwen. Tips vind je op de site over passief roken.

Een gezonde, evenwichtige voeding is heel belangrijk om de opname van cadmium tegen te werken. Vet- en suikerrijke voeding vergroot namelijk de opname van cadmium. Ook orgaanvlees zoals lever of nieren en schelpdieren kunnen veel cadmium bevatten. Beperk je inname van deze voedingsmiddelen.

Gebruik als je kan leidingwater bij het wassen van groenten, bereiden van eten en om te drinken. Wees voorzichtig met putwater. Putwater kan namelijk verhoogde concentraties aan zware metalen bevatten.

In gebieden met een verhoogde concentratie aan cadmium zijn ook enkele richtlijnen te volgen om de blootstelling aan cadmium te verminderen. Deze gebieden zijn: Beerse, de Gentse kanaalzone, de Noorderkempen en Hoboken. De richtlijnen vindt u in de folders 'Meer gezondheid, minder zware metalen', 'Zware metalen in je moestuin' en 'Schadelijke metalen in de moestuin’ .

Normen

In Vlaanderen zijn er normen voor bodemsanering (VLAREBO). De bodemsaneringsnorm is het saneringscriterium bij nieuwe bodemverontreiniging en ze zijn gebaseerd op de nadelige effecten voor mens en milieu, die het gevolg kunnen zijn van de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de bodem. De bodemsaneringsnormen houden rekening met het gebruik van de bodem en met de kenmerken van de bodem.

Voor cadmium is de bodemsaneringsnorm 2 mg/kg droge stof voor natuur- en landbouwgebied, 6 mg/kg droge stof voor woongebied, 9,5 mg/kg droge stof voor recreatiegebied en 30 mg/kg droge stof voor industriegebied.

Referenties