Ouders zijn een belangrijke partner van de school als het gaat om een gezonde leefstijl bij leerlingen. Informeer, sensibiliseer en betrek hen daarom bij het beleid. Denk ook aan de buurtbewoners, het stads- of gemeentebestuur, de organisaties in de buurt, het openbaar vervoer … Geef ook hen inspraak. Een aantal voorbeelden van communicatievormen om ouders te sensibiliseren:

Informatie verspreiden over beweging en over acties rond beweging via:

 • de website en sociale media van de school
 • de schoolblog
 • het heen-en-weerschriftje
 • de nieuwsbrief
 • flyers
 • het infoblad van de gemeente/stad
 • de lokale pers

Het thema opnemen in de ouderraad

Eindproducten van leerlingen rond beweging meegeven naar huis

 • kunstwerkjes die de leerlingen gemaakt hebben over het thema
 • huiswerk over het thema, zoals een screening van de huidige thuissituatie 

Het thema integreren in andere activiteiten

 • de opendeurdag: de school kan dan ook haar bewegingsbeleid in de kijker zetten
 • het schoolfeest
 • het grootouderfeest
 • het oudercontact
 • het koffiemoment voor de ouders

Acties gericht op ouders voor een veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving

Vaak maken de ouders zelf de schoolomgeving onveiliger door hun kinderen met de auto naar school te brengen en/of de verkeersregels te overtreden. Enkele voorbeelden van sensibiliserende acties:

 • Beloningen geven. Ouders die correct parkeren, kinderen en ouders die te voet of met de fiets naar school komen, en iedereen die zich met een veilige uitrusting (fiets in orde, hesje, helm) verplaatst, krijgt een stempel of een pluim.
 • Enkele autoluwe schooldagen per schooljaar organiseren. Zulke dagen tonen leerlingen, (groot)ouders, personeel, buurtbewoners … dat het ook anders kan. Beperk het autoverkeer tot een minimum en organiseer leuke acties aan de schoolpoort.

Ontdek meer tips op de website van MOEV.

Meer informatie over communicatie met ouders en participatie door ouders.

Een aantal voorbeelden van acties of werkvormen naar/van andere externen:

 • Buurtbewoners, het stads- of gemeentebestuur, de organisaties in de buurt, het openbaar vervoer … betrekken in je bewegingsbeleid. Geef ook hen inspraak en de kans om mee te denken. Zo creëer je betrokkenheid en een gedeelde visie. Die betrokkenheid kan passen binnen een brede schoolwerking.
 • Het CLB leent materiaal uit dat de school kan gebruiken bij educatieve activiteiten rond beweging. 
 • Brochures over het ruime bewegingsaanbod inclusief sport in de gemeente. 
 • SportKompas is een sportoriëntatietool voor kinderen tussen 8 en 10 jaar. Hiermee kunnen kinderen ontdekken welke sport ze leuk vinden. Via een opstartpakket en een digitaal platform kan elke basisschool het SportKompas organiseren.