Ontdek hoe je de methodiek Gezonde School kunt toepassen op het thema beweging om te komen tot de juiste mix van strategieën. Die strategieën situeren zich met de leerling, de klas, de school en de omgeving buiten de school, op verschillende niveaus.

Wil je weten wat het thema beweging precies inhoudt? Of ontdekken hoeveel kinderen en jongeren moeten bewegen? Lees dan onze gezondheidsaanbevelingen en de voordelen van voldoende bewegen.

Een samenhangend bewegingsbeleid met de gezondheidsmatrix

De gezondheidsmatrix is een schematische voorstelling van de verschillende strategieën en werkniveaus waarmee je rekening moet houden in je beleid. Daarin kun je alle losse initiatieven rond beweging onderbrengen. Zo zie je meteen wat er nog ontbreekt om tot een kwaliteitsvolle mix en een samenhangend bewegingsbeleid te komen.

Ontdek waarvoor en hoe je de gezondheidsmatrix gebruikt.

Je kunt rond het thema beweging dus een eigen matrix invullen. Elke school vertrekt vanuit een andere beginsituatie, andere doelstellingen en andere mogelijkheden. Daarom zal elke gezondheidsmatrix en elk beleid er anders uitzien.

Hieronder vind je een voorbeeldmatrix. Maar onthoud dat je de matrix altijd op maat van je eigen school moet invullen. 

Er zijn veel kansen om te werken aan meer beweging op school!

Acties rond beweging zijn niet gebonden aan een vaste periode. Een bewegingsbeleid speelt in op alle relevante momenten tijdens het schooljaar:

  • bewegend leren tijdens de theorievakken
  • beweging tijdens de pauzes
  • beweging voor en na schooltijd
  • te voet of met de fiets van en naar school 
  • externe activiteiten zoals de Week van de Mobiliteit, het Octopusplan … 
  • schoolevenementen zoals schoolfeesten, oudercontacten, infomomenten …

Tip! Hou het thema levendig met terugkerende acties en duurzame afspraken. Zo wordt bewegen een gewoonte!

Wil je ook een bewegingsbeleid opzetten voor het personeel van je school? Check dan www.gezondwerken.be.