Scholen gaan vaak heel gemotiveerd aan de slag om leerlingen te informeren en sensibiliseren, en  het aanbod en de afspraken rond beweging op school te verbeteren. Maar soms loopt het niet zo vlot of botsen de acties op weerstand van ouders of leerlingen. Wat geeft het bewegingsbeleid op jouw school meer kans op slagen? We onderscheiden enkele succesfactoren zoals een duidelijke en gedragen visie, leerlingenparticipatie en deskundigheid van het schoolteam. Ontdek alle succesfactoren in het spinnenweb gezondheidsbeleid

Hieronder vind je enkele tips en materialen rond het thema beweging die passen binnen de succesfactoren  ‘Leerlingenparticipatie’ en ‘Deskundigheid’.

Leerlingenparticipatie

Deskundigheid

Heb je het gevoel dat je team kennis of vaardigheden tekortkomt om optimaal aan het bewegingsbeleid te werken? Gezond Leven biedt verschillende opleidingen rond beweging aan om de deskundigheid te verhogen:

Ook MOEV biedt interessante vormingen aan voor de invulling van het bewegingsbeleid, zoals de vorming ‘Bewegingsvriendelijk lesgeven’. Daarnaast kan de MOEV schoolondersteuning je school helpen om te uit te groeien tot een duurzame, bewegingsrijke school samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school. Neem daarvoor een kijkje op de website van Sport beweegt je school.