Wil je jouw leerlingen meer doen bewegen? Dan is het belangrijk dat je hen informeert en sensibiliseert, en leerinhouden (kennis, vaardigheden en attitudes) actief aanreikt.

Waarom gezondheidseducatie over beweging?

Educatie is een manier om te motiveren tot meer beweging. Maar het volstaat niet om alleen kennis over beweging over te brengen. Lesprogramma’s moeten ook voldoende aandacht besteden aan motivatie en attitudevorming rond voldoende bewegen (bv. positief reflecteren over de voordelen van beweging), meer beweging leren plannen in het dagelijkse leven, en leren omgaan met druk van leeftijdsgenoten.

Lesgeven overstijgt het klasniveau. Educatie is breder en kan ook op schoolniveau (bv. een leuke campagne met affiches op school) en in de omgeving buiten de school (bv. een infoavond voor de ouders over gezond opgroeien, of een vormingsaanbod voor het personeel) gebeuren.

Leerlijn bewegen en minder zitten: de ideale leidraad

Stel: je geeft je leerlingen les over het effect van bewegen op het mentaal welbevinden of over de voordelen van actieve verplaatsing op het milieu. Een week later komt het ook aan bod in de les van je collega, in dezelfde klas of in een ander leerjaar. Onnodige herhaling, maar met de ‘leerlijn bewegen en minder zitten’ stem je leerinhouden beter op elkaar af!

Dit praktisch hulpmiddel helpt het hele schoolteam om lesinhouden en educatieve materialen te kiezen en om onderling af te stemmen welke lessen rond bewegen en minder zitten in welke vakken/leergebieden of welk leerjaar aan bod kunnen komen. Een ideale leidraad dus!

Ga aan de slag met de online leerlijn bewegen en minder zitten om snel en eenvoudig leerdoelen, lesmateriaal en bijhorende eindtermen terug te vinden of gebruik de interactieve PDF-versie om een aantrekkelijk overzicht te hebben van alle thema’s en leerdoelen!

Op zoek naar educatief materiaal?

Overview materialen bewegingsdriehoek

Materialen bewegingsdriehoek

Ontdek de materialen van de bewegingsdriehoek: de posters, postkaartjes, folders, infographics, e-learning,... Deze materialen zijn gratis en kan je bestellen of downloaden.

Overview minder zitten in de kleuterklas

Minder zitten in de kleuterklas?

Ga aan de slag met Woogie Boogie! Met het educatief pakket ontdek je aan de hand van voorbeelden, testjes en praktische info hoe makkelijk je je klas in beweging brengt! Daarbij horen ook de bewegingstussendoortjes: leuke filmpjes waarin Mickey & co kleuters aansporen om recht te staan en te bewegen.

Overview les over de bewegingsdriehoek

Les over de bewegingsdriehoek

Dit dossier bundelt alle informatie over bewegen en zitten. Je vindt er inspiratie, concrete tips en werkvormen om de bewegingsdriehoek uit te leggen aan jongeren uit het secundair onderwijs.

Overview les over een beweegvriendelijke omgeving

Les over een beweegvriendelijke omgeving

Dit dossier voorziet je van informatie over de invloed van de omgeving op het beweeggedrag van jongeren. Je krijgt inspiratie en tips over hoe je deze info kan overbrengen. En hoe je de (school)omgeving kan aanpassen (bv. via leerlingenparticipatie) om middelbare scholieren tot meer beweging aan te zetten.

Overview welke sport past bij mij

“Welke sport past bij mij?” (8-10 jaar)

Wil je jouw leerlingen laten ontdekken welke sport ze leuk vinden? Gebruik SportKompas, een sportoriëntatietool voor kinderen tussen 8 en 10 jaar. Op basis van wat een kind leuk vindt en via fysieke oefeningen ontdekt elk kind welke sport het beste bij hem/haar past. Via een opstartpakket en een digitaal platform kan elke basisschool het SportKompas organiseren.