Wil je jouw leerlingen meer doen bewegen? Dan is het belangrijk dat je hen informeert en sensibiliseert, en leerinhouden (kennis, vaardigheden en attitudes) actief aanreikt.

Waarom gezondheidseducatie over beweging?

Educatie is een manier om te motiveren tot meer beweging. Maar het volstaat niet om alleen kennis over beweging over te brengen. Lesprogramma’s moeten ook voldoende aandacht besteden aan motivatie en attitudevorming rond voldoende bewegen (bv. positief reflecteren over de voordelen van beweging), meer beweging leren plannen in het dagelijkse leven, en leren omgaan met druk van leeftijdsgenoten.

Lesgeven overstijgt het klasniveau. Educatie is breder en kan ook op schoolniveau (bv. een leuke campagne met affiches op school) en in de omgeving buiten de school (bv. een infoavond voor de ouders over gezond opgroeien, of een vormingsaanbod voor het personeel) gebeuren.

Leerlijn bewegen en minder zitten: de ideale leidraad

Stel: je geeft je leerlingen les over het effect van bewegen op het mentaal welbevinden of over de voordelen van actieve verplaatsing op het milieu. Een week later komt het ook aan bod in de les van je collega, in dezelfde klas of in een ander leerjaar. Onnodige herhaling, maar met de ‘leerlijn bewegen en minder zitten’ stem je leerinhouden beter op elkaar af!

Dit praktisch hulpmiddel helpt het hele schoolteam om lesinhouden en educatieve materialen te kiezen en om onderling af te stemmen welke lessen rond bewegen en minder zitten in welke vakken/leergebieden of welk leerjaar aan bod kunnen komen. Een ideale leidraad dus!

Ga aan de slag met de online leerlijn bewegen en minder zitten om snel en eenvoudig leerdoelen, lesmateriaal en bijhorende eindtermen terug te vinden of gebruik de interactieve PDF-versie om een aantrekkelijk overzicht te hebben van alle thema’s en leerdoelen!

Op zoek naar educatief materiaal?

Gezond Leven heeft mooie materialen van de bewegingsdriehoek:

Voor het secundair onderwijs hebben we een aantal informatiedossiers ontwikkeld. Daarin vind je betrouwbare basisinformatie rond beweging met concrete tips, werkvormen, lessuggesties en een powerpointpresentatie om een les op maat van je leerlingen te geven. Deze dossiers bevatten ondersteunend materiaal, maar geen volledig uitgewerkte lessen.

Wil je de leerlingen van jouw school laten ondervinden welke sport ze leuk vinden? Dan is SportKompas een wetenschappelijk onderbouwde methodiek. Het is een sportoriëntatietool voor kinderen tussen 8 en 10 jaar. Op basis van wat een kind leuk vindt en via fysieke oefeningen ontdekt elk kind welke sport het beste bij hem past. Via een opstartpakket en een digitaal platform kan elke basisschool het SportKompas organiseren.

Als je Woogie Boogie (en het educatieve pakket) gebruikt om het thema lang stilzitten aan te pakken in de kleuterklas, dan bevorder je ineens ook de beweging van de kleuters.

‘Sport beweegt je school’ voorziet inspiratieboxen met acties en educatieve materialen, filmpjes met praktijkvoorbeelden, en tips en weetjes om een gevarieerd en trendy actieplan uit te werken. Neem snel een kijkje in de inspiratieboxen van ‘Sport beweegt je school’.