Wil je jouw leerlingen meer doen bewegen? Dan is het belangrijk dat je hen informeert en sensibiliseert, en leerinhouden (kennis, vaardigheden en attitudes) actief aanreikt.

Waarom gezondheidseducatie over beweging?

Educatie is een manier om te motiveren tot meer beweging. Maar het volstaat niet om alleen kennis over beweging over te brengen. Lesprogramma’s moeten ook voldoende aandacht besteden aan motivatie en attitudevorming rond voldoende bewegen (bv. positief reflecteren over de voordelen van beweging), meer beweging leren plannen in het dagelijkse leven, en leren omgaan met druk van leeftijdsgenoten.

Lesgeven overstijgt het klasniveau. Educatie is breder en kan ook op schoolniveau (bv. een leuke campagne met affiches op school) en in de omgeving buiten de school (bv. een infoavond voor de ouders over gezond opgroeien, of een vormingsaanbod voor het personeel) gebeuren. 

Welke leerinhouden rond beweging geef je wanneer?

Werk je rond het thema beweging in jouw les? Dan kunnen dit voorbeelden van leerinhouden zijn (die je dan ook wel eerst zelf goed moet beheersen):

 • de aanbevelingen voor beweging via de bewegingsdriehoek kennen
 • weten wat een gezond dagelijks actief leven is
 • een gezond dagelijks actief leven waarderen
 • weten hoe vaak en hoelang je beweegt en stilzit per dag, binnen en buiten de schooluren
 • manieren kennen om stilzitten en lichaamsbeweging op een gezonde manier af te wisselen 
 • verschillende vormen van lichaamsbeweging kunnen onderscheiden en toepassen
 • vaardigheden hebben om meer te bewegen
 • meer beweging kunnen inplannen in het dagelijkse leven
 • de voordelen van meer bewegen kennen en ondervinden
 • omgaan met de invloeden van anderen

Vanaf september 2020 zal er een leerlijn beweging beschikbaar zijn. Dat is een praktisch instrument dat schoolteams ondersteunt bij de invulling en afstemming van hun gezondheidseducatie rond het thema beweging. Je kunt de leerlijn gebruiken om lesinhouden en lesmateriaal te selecteren en te controleren, en om onderling af te stemmen welke leerinhouden rond beweging wanneer (in welk leerjaar) en in welke vakken aan bod kunnen komen. In afwachting van die leerlijn kun je de onderstaande bronnen gebruiken voor meer info over lesinhouden.

Op zoek naar educatief materiaal?

Gezond Leven heeft mooie materialen van de bewegingsdriehoek:

Voor het secundair onderwijs hebben we een aantal informatiedossiers ontwikkeld. Daarin vind je betrouwbare basisinformatie rond beweging met concrete tips, werkvormen, lessuggesties en een powerpointpresentatie om een les op maat van je leerlingen te geven. Deze dossiers bevatten ondersteunend materiaal, maar geen volledig uitgewerkte lessen.

 • Informatiedossier over (te) lang stilzitten en voldoende bewegen: In dit dossier vind je alle informatie over de vernieuwde bewegingsdriehoek en inspiratie, enkele concrete tips en werkvormen om de bewegingsdriehoek uit te leggen aan jongeren.
 • Informatiedossier beweegvriendelijke school: Dit dossier voorziet je van een basiskennis over de invloed van de omgeving op het beweeggedrag van jongeren. Je krijgt inspiratie en tips om de omgeving aan te passen (bv. via leerlingenparticipatie) om jongeren tot meer beweging aan te zetten.

Wil je de leerlingen van jouw school laten ondervinden welke sport ze leuk vinden? Dan is SportKompas een wetenschappelijk onderbouwde methodiek. Het is een sportoriëntatietool voor kinderen tussen 8 en 10 jaar. Op basis van wat een kind leuk vindt en via fysieke oefeningen ontdekt elk kind welke sport het beste bij hem past. Via een opstartpakket en een digitaal platform kan elke basisschool het SportKompas organiseren.

Als je Woogie Boogie (en het educatieve pakket) gebruikt om het thema lang stilzitten aan te pakken in de kleuterklas, dan bevorder je ineens ook de beweging van de kleuters.

‘Sport beweegt je school’ voorziet inspiratieboxen met acties en educatieve materialen, filmpjes met praktijkvoorbeelden, en tips en weetjes om een gevarieerd en trendy actieplan uit te werken. Neem snel een kijkje in de inspiratieboxen van ‘Sport beweegt je school’.