Ben je al aan de slag gegaan met de materialen van de voedingsdriehoek of met het lesmateriaal en heb je zin in meer? Probeer dan deze suggesties om de leerinhouden over voeding in je klas aan te brengen:

Kleuteronderwijs

 • Gewoontevorming door leerlingen water te laten drinken/fruit te laten eten. 
 • Doe-activiteiten binnen de thematische werking (proefsessies, fruitsla maken, …) en het integreren van water drinken en fruit eten in het dagelijkse klasgebeuren (mogelijkheid tot drinken in de klas, klassikaal fruitmoment, …) dragen sterk bij tot het behalen van de doelstellingen.

Basisonderwijs

 • Met doe-activiteiten en praktijkoefeningen technische vaardigheden trainen (bereiden van soep, fruitsla maken, …). 
 • Via inleefactiviteiten (interviews, rollenspelen, …) de sociaalemotionele motieven (bv. ik snoep als ik me niet lekker voel) en sociale normen (groepsdruk) aankaarten. 
 • Klassikale opdrachten (enquête afnemen bij medeleerlingen, media analyseren, …) en participatieve schoolprojecten (fruitverkoop door een klas, …) kunnen bijdragen tot het herkennen en duiden van maatschappelijke invloeden en sociale normen. 
 • Educatieve momenten koppelen aan het wekelijks of dagelijks fruit eten en gezonde maaltijden binnen de klasen schoolcontext in combinatie met de mogelijkheid om water te drinken tijdens de schooldag levert ook sterke leerboodschappen op en draagt rechtstreeks bij tot de gewoontevorming. 

Secundair onderwijs

 • Een actieve werkvorm in het secundair onderwijs waarin de multidisciplinariteit van het thema sterk tot uiting komt, is projectonderwijs (bv. in het kader van de Geïntegreerde Proef of het Project Algemene Vakken). Ook ervaringsmomenten en inleefactiviteiten (bv. inleefstage) kunnen hierin opgenomen worden. 
 • Het thema rond voeding kan ook doorgetrokken worden naar activiteiten en projecten over andere vakoverschrijdende thema’s (bv. milieu – belasting van verpakkingen; mensenrechten – exploitatie en handel van grondstoffen zoals cacao; …) en omgekeerd.
 • Leerlingen actief betrekken bij de uitbouw van een voedingsbeleid op school (inspraak via klasgesprekken, uitbaten van schoolwinkeltje, infocampagne organiseren, …) draagt sterk bij tot het leerproces. Dit kan een alternatieve leeromgeving bieden voor educatieve activiteiten die bv. technische vaardigheden trainen (richtlijnen voor het bewaren van voedsel toepassen, praktijksessies koken, …). 
 • In de derde graad: laat de leerlingen zich inbeelden dat ze op kot zitten of alleen gaan wonen en laat hen een weekmenu opstellen. Er zijn geen juiste of foute antwoorden, enkel wat zij denken dat ze waarschijnlijk zullen eten en drinken in een typische week. Ze schrijven ontbijt, lunch, avondeten, tussendoortjes en drank op. Doe deze oefening zowel aan het begin als aan het einde van de lessenreeks. Aan het einde van de lessenreeks kunnen ze een versie maken die haalbaar, maar beter zou zijn. Wat zouden ze beter schrappen of niet teveel consumeren, wat kunnen ze beter toevoegen, wat kunnen ze anders klaarmaken …? Leerlingen kunnen eventueel ook de opdracht krijgen om een kotstudent te interviewen. 
 • ...