Op basis van de beginsituatie van je school bepaal je nu de prioriteiten en doelstellingen voor het gezondheidsbeleid. Maar geen paniek: we reiken je enkele handige hulpmiddelen aan waarmee je makkelijk doelen vastlegt.

Wat zijn je prioriteiten?

Geef bij de keuze van je noden en prioriteiten de voorkeur aan acties die eenvoudig uit te voeren zijn. Kies voor een mix van prioriteiten op de korte en de lange termijn. Een snelle succeservaring geeft namelijk de nodige energie om de langetermijnacties tot een goed einde te brengen.

Voorbeeld: 

Korte termijnLange termijn
EenvoudigAffiches ophangen. Een gezondheidsdag organiseren. 
MoeilijkEen inventaris maken van welke leerinhouden rond een gezondheidsthema in welke jaren en tijdens welke lessen aan bod komen.Een spiraal(curriculum) rond een gezondheidsthema maken. 

Maak gebruik van handige instrumenten

Bepaalde analyse-instrumenten kunnen je helpen bij de keuze van de noden en prioriteiten van je school.

  • Door de gezondheidsmatrix in te vullen, krijg je een zicht op de huidige situatie van het gezondheidsbeleid. Zo zie je meteen wat er ontbreekt voor een samenhangend beleid.
  • Het feedbackinstrument van de indicatorenbevraging toont de zwaktes en sterktes van je school in vergelijking met andere scholen in Vlaanderen. Je krijgt een duidelijk beeld van de aandachtspunten. Je school moet natuurlijk wel hebben deelgenomen aan de bevraging.
  • Leg de analyse van het dranken- en tussendoortjesaanbod naast de aanbevelingen voor een evenwichtig aanbod en je ziet meteen waar de werkpunten zitten.

Als je hebt beslist wat de noden en prioriteiten van je school zijn, is het belangrijk om die te communiceren naar alle betrokken partijen, van het schoolteam tot de ouders.

Doelstellingen formuleren

Kun je niet wachten om in actie te schieten? Dat is begrijpelijk! Toch sta je beter nog even stil bij de formulering van de doelstellingen. We zetten enkele aandachtspunten op een rijtje.

  • Betrek je doelstellingen niet op het gedrag van de leerlingen, maar op de factoren die dat gedrag be├»nvloeden, zoals persoonlijke competenties en de school als stimulerende omgeving.
  • Maak je formulering U-SMART+: uitdagend, specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch, tijdsgebonden en positief geformuleerd.
  • Betrek zoveel mogelijk partijen bij de keuze van de doelstellingen. Zo worden ze nadien makkelijker aanvaard.
  • Formuleer genoeg doelstellingen die op korte termijn te realiseren zijn.

Let op voor de valkuilen:

  • Ouders heropvoeden is geen taak van de school. Beperk je tot doelstellingen die de leerlingen aangaan. 
  • Niet gezondheid, maar wel kwaliteitsvol onderwijs is de hoofddoelstelling van het onderwijs. Overdrijf dus niet en ga op zoek naar een goed evenwicht.