Een mix van strategieën

Met eenmalige acties rond gezondheid bereik je niet veel. Hoe moet het dan wel? Het geheim zit hem in een gezonde mix van strategieën.

  • educatie
  • omgevingsinterventies
  • afspraken en regels
  • zorg en begeleiding

Die strategieën spelen zich af op verschillende niveaus: leerling, klas, school en omgeving buiten de school.   

Vul hier je eigen matrix in.

De gezondheidsmatrix voor een samenhangend beleid

De gezondheidsmatrix helpt je om al die losse initiatieven te verwerken in een samenhangend beleid. Het is een schematische voorstelling van de verschillende strategieën en werkniveaus waarmee je rekening moet houden in je beleid.

Wat doet jouw school al?

Gebruik de gezondheidsmatrix om de beginsituatie op je school in kaart te brengen. Vraag je in de werkgroep gezondheid af wat de school al doet rond een bepaald gezondheidsthema en geef het een plaats in de matrix.

Voorbeeld. De leerkrachten laten het thema gezonde voeding vaak aan bod komen in verschillende jaren en vakken. Misschien hebben ze zelfs al een nascholing over voedingsbeleid op school gevolgd. Toch wordt die kennis over gezonde voeding niet consequent doorgetrokken in jullie aanbod drankjes en tussendoortjes.

In de gezondheidsmatrix zie je dat de school naast educatie werk moet maken van omgevingsinterventies, afspraken en begeleiding. Alleen dan kun je spreken van een samenhangend voedingsbeleid. Maak een duidelijk lijstje van de acties die jullie nog moeten ondernemen.

Een matrix voor elk thema

Vul de matrix bij voorkeur in per thema en werk rond elk thema een samenhangend beleid uit. Zo voorkom je dat je gezondheidsbeleid onbestemde of losse acties bevat. Het uiteindelijke beleid op school bestaat uit meerdere thematische matrixen.