Gezondheid in de kinderopvang: cijfers

Het Vlaams Instituut Gezond Leven peilt om de vier jaar naar de werking rond gezondheid in de kinderopvang. De resultaten van die bevraging vormen de basis van onze aanbevelingen.

De eerste bevraging zal plaatsvinden in 2020, en zal daarna om de drie jaar herhaald worden. Vanaf 2020 kunnen wij hier dus de eerste cijfers meedelen.