Een werking rond gezondheid uitrollen doe je niet in een-twee-drie. Het is een langdurig proces waarin je – best samen met je team, de kinderen en de ouders – stap voor stap evolueert van losse acties rond gezondheid in de opvang naar een samenhangende en gestructureerde werking

Het stappenplan is zo ontworpen dat je kunt instappen in om het even welke fase. Waar je begint, hangt af van je huidige situatie. Het is wél belangrijk dat je alle zeven stappen in het proces meeneemt. Doorloop bij voorkeur de verschillende stappen per thema of project.

Stappenplan Kinderopvang

Stap 1: Creëer draagvlak

Voor je aan de slag gaat, is het belangrijk om draagvlak te creëren. Want met een beetje steun krijg je zoveel meer gedaan!

Stap 2: Breng de beginsituatie in kaart

In deze stap breng je de beginsituatie van de kinderopvang in kaart.

Stap 3: Bepaal prioriteiten en doelstellingen

Op basis van de beginsituatie bepaal je nu prioriteiten en doelstellingen voor jouw werking rond gezondheid. Maar geen paniek: we reiken je enkele handige hulpmiddelen aan waarmee je makkelijk doelen vastlegt.

Stap 4: Werk acties uit

Is de beginsituatie in kaart gebracht, zijn de prioriteiten bepaald en de doelstellingen opgesteld? Top! Tijd om alles wat tastbaarder te maken en aan concrete acties te denken. 

Stap 5: Voer acties uit

Gebruik je vertrouwde communicatiekanalen om te communiceren over de actie(s) die je zult uitvoeren. Koppel regelmatig terug over het verloop van de acties en deel mee wat er nog op stapel staat.

Stap 6: Evalueer en stuur bij

Meten is weten. Natuurlijk ben je benieuwd naar wat al die inspanningen hebben opgeleverd! Door je acties te evalueren, ontdek je wat werkt en wat niet. Zo kun je het in de toekomst nóg beter aanpakken. 

Stap 7: Veranker in het beleid van de kinderopvang

De gehele werking rond gezondheid in de kinderopvang is geen eiland, maar moet echt deel uitmaken van het ruimere beleid van de kinderopvang.