3, 2, 1 … START! Na weken van voorbereiding is je sportclub er helemaal klaar voor.

Gebruik je vertrouwde communicatiekanalen om te communiceren over de actie(s) die je zult uitvoeren. Koppel regelmatig terug over het verloop van de acties en deel mee wat er nog op stapel staat. Verzamel ook de feedback van mensen die niet deelnemen via een informeel gesprek.

Hoe goed je actie ook is voorbereid, hoeveel draagvlak er ook voor is in de club en hoe sterk je ook hebt ingezet op de bekendmaking ervan … Uiteindelijk staat of valt je actie met de manier waarop de doelgroep zich voelt bij de uitvoerder en de manier waarop ze benaderd wordt. Juist omdat je een diverse groep beoogt én gezondheidsboodschappen soms erg gevoelig liggen, is het belangrijk dat je de doelgroep op een empowerende manier benadert. Dat doe je door iedereen te motiveren, successen te benoemen, constructief om te gaan met andere meningen, na te denken over alternatieven …

Het actieplan is jullie wegbeschrijving: grijp er regelmatig naar terug om te kijken of alles volgens plan verloopt. Op de route kom je wellicht nog wat hindernissen tegen, zoals:

  • onvoldoende tijd en middelen;
  • onvoldoende steun van bestuursleden, trainers, vrijwilligers, kinderen of ouders;
  • onvoldoende leiderschap;
  • verminderde motivatie van het personeel en
  • gebrek aan monitoring en evaluatie van de uitvoering.

Wees aandachtig voor deze drempels en pak ze zo snel mogelijk aan als ze zich voordoen. Maar onthoud: naar deze stap hebben jullie wekenlang toegeleefd. Zet nu door en geniet van elk moment!