Hoe staan kinderen en gezinnen in contact met jeugdhulp er momenteel voor? Ontdek hoe gezond jeugdhulp is.

Wat kinderen en gezinnen doen, eten of drinken is voor velen het aanbod dat jullie voorzien. Hun keuze wordt ook beïnvloed door de opvoeders/begeleiders en andere kinderen en gezinnen. Die mening en levensstijl is een referentie. Het goede voorbeeld is dus belangrijk. Het leuke is: de effecten van jong geleerd zijn enorm. Zoals slechte gewoontes na jaren moeilijk te veranderen zijn, raken ook gezonde gewoontes ingesleten.

#evenlangengelukkig?

Wie opgroeit of begeleid wordt door jeugdhulp, is een gewoon kind/gezin in een ongewone situatie. We zien dat alle kinderen en jongeren moeite hebben om de gezondheidsaanbevelingen te halen:

 • 6-17 jarigen halen vaak de dagelijks 60 minuten matig tot hoog intensief actief zijn niet.
 • Veel jongeren geven aan psychologische klachten te ondervinden.
 • Een gezond eetpatroon zoals dagelijks fruit, groenten en water consumeren en dagelijks ontbijten is voor alle jongeren moeilijk.

In jeugdhulp bevinden veel mensen zich in een moeilijke socio-economische situatie. Gezond leven is moeilijker voor wie in een minder geprivilegieerde situatie opgroeit.

 • Er zijn meer rokers, meer dagelijkse rokers en meer zware rokers bij deze jongeren.
 • Ze bewegen minder.
 • Ze rapporteren meer recente psychische problemen.
 • Ze drinken minder water, meer frisdrank en eten minder groenten en fruit.

Er zijn vaak ook ingrijpende jeugdervaringen (ACE's). Mensen met vier of meer ACE’s lopen een sterk verhoogd risico op een ongezonde leefstijl, slechtere fysieke gezondheid en wel 20 jaar kortere levensverwachting.

 • Teamsport verkleint het risico op (chronische) depressie en angststoornissen op latere leeftijd bij wie ACE's meemaakte. Voorbeelden van ploegsport en kinderen met ACE's vind je.
 • Eten is bij hen vaak een vorm van coping en kan leiden tot eetstoornissen. Alle negatieve gevolgen van ACE’s (ongezond eten, roken, alcoholgebruik, wisselende, seksuele partners, druggebruik, …) leiden tot negatieve impact op het lichaam, mentaal welbevinden en sociale gezondheid.
 • Meer over dit verband.

Rapport over gezondheid in jeugdhulp

 • In 2022-2023 deden we onderzoek naar het voedingspatroon in 4 jeugdhulpwerkingen. Daarbij werden koks, begeleiders en kinderen geïnterviewd. Dit vormde de basis voor een project met Erasmus Hogeschool Brussel. Meer informatie kan u steeds opvragen via contact.
 • Tussen 2021 en 2023 onderzochten we samen met UGent de subjectieve beleving van gezondheid bij 22 jongeren. We werkten samen met 7 jeugdhulporganisaties en organiseerden 7 focusgroepen. Meer informatie kan u steeds opvragen via contact.
 • Onze preventiepeiling geeft weer welke strategieën (educatie, omgevingsinterventies, regels en afspraken en zorg en begeleiding) en stappen jeugdhulp tussen 2016 en 2020 ondernam om gezond leven mogelijk te maken. 57 van de 133 Vlaamse jeugdhulporganisaties (=OOOC, OVBJ, CIG en GI) vulden de bevraging in.

Overtuigd om (nog) meer te doen?

Werk via het stappenplan een gedragen beleid uit.