Last van versnipperde acties in plaats van een kaderend geheel? Ontdek hoe je in 7 stappen evolueert naar een samenhangend gezondheidsbeleid.

Waarom een gezondheidsbeleid?

Laat je alles zomaar op zijn beloop, zonder een structureel beleid? Dan creëer je:

 • Ongelijkheid in de eigen organisatie. De ene leefgroep/module/gezinnen in contextbegeleiding worden meer ondersteund om gezonder leven dan de andere.
 • Onduidelijkheid bij kinderen en hun netwerk. Zij hebben geen zicht op waar de organisatie voor staat en wat van hen wordt verwacht.
 • Inefficiëntie binnen de organisatie en bij aanbestedingen. Medewerkers werken zonder richtlijnen over wat ze wel/niet moeten aankopen en klaarmaken, hoe ze kunnen inzetten op rookstop, ...
 • Verloren energie bij medewerkers die zich al inzetten rond gezond leven. Ze zien die stappen niet verdergezet.
 • Gebrek aan mandaat om als medewerker in te zetten op gezond leven. Wie zich wil inzetten, kan niet terugvallen op een organisatie die dit belang ondersteunt.
 • Geen langetermijnvisie als geloofwaardige organisatie die kinderen en gezinnen kwalitatief begeleidt. De organisatie heeft geen gezondheidsbeleid als een onderdeel van z’n kwaliteitsbeleid.

Volg daarom het stappenplan die jullie organisatie in 7 fases begeleidt tot bij een uitgewerkt gezondheidsbeleid.

  Het stappenplan

  Met het stappenplan kom je tot een gedragen visie over wat een gezond leven inhoudt. Je bedenkt samen de doelstellingen en acties die passen in jullie organisatie. Goede initiatieven die er al zijn, krijg je structureel ingebed. Het uiteindelijke beleid biedt een houvast als de gezondheid bedreigd wordt én helpt tegelijkertijd anticiperen op toekomstige uitdagingen.

  Aanpak van en voor jeugdhulp

  Deze manier van werken ontwikkelden we in 2015 in samenwerking vzw De Waaiburg, vzw De Korf (nu Xplo) en vzw ’t Pasrel. Ook SAM vzw, Logo’s en Jo-in vzw waren betrokken, met de steun van de Vlaamse overheid.

  BZW modules, dag(begeleidings)centra in de BJZ, CIG's, GI, CKG's, INLOOP-teams, Steunpunt Expertisenetwerken, Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg, MFC's en OOOC's werden betrokken bij een bijsturing.

  En wat met de gezondheid van je personeel?

  Optimaal functioneren, met veel goesting werken, veerkrachtig omspringen met uitdagingen, steun vinden bij elkaar, ... Jullie werkklimaat beïnvloedt kinderen en gezinnen hun leefklimaat.