Communicatie is niet het enige element dat je werk beïnvloedt, maar het is wel erg belangrijk. Een slecht georganiseerde communicatie (zowel naar vorm, inhoud als kanaal) is vaak de oorzaak van weerstand, onbegrip, niet-afgestemde acties en beleid … Naast communicatie in het kader van promotie is het even belangrijk om in andere fases steeds goed te communiceren.

Je communiceert wanneer je het debat aanwakkert, je gezondheidsbeleid intern op de kaart zet, extern naar buiten brengt …

  • Om te weten hoe je je communicatie voldoende herkenbaar maakt, is het belangrijk om de beginsituatie goed in beeld te brengen. Als je hiernaar verwijst in je communicatie, zullen mensen zich herkennen in wat je zegt/typt/…
  • Wees duidelijk wat je wil met je communicatie: iemand informeren, samen nadenken, inspiratie krijgen …
  • Hou er rekening mee dat een heldere en eenvoudige boodschap via kanalen aangepast aan de diversiteit van je doelgroep iedereen pleziert.
  • Wil je je communicatie goed aanpakken, hou het dan altijd in twee richtingen. Ook al wou je louter informeren, feedback die dan komt, blijft waardevol. Misschien wil iemand meer betrokken zijn, nu hij op de hoogte is van jouw boodschap. Misschien ziet hij aanknopingspunten met andere trajecten waar je niet van op de hoogte bent ...
  • Neem bij feedback een vragende houding aan zodat mensen expliciteren wat ze bedoelen. Soms gaan we er te snel van uit dat we weten wat iemand bedoelt. Neem feedback ook niet te officieel in de vorm van een vraag of verslag. Denk bijvoorbeeld aan iemand die tijdens de maaltijd terugkomt op de activiteit, of die zucht bij een agendapunt op een bewonersvergadering. Uiteraard is het belangrijk te kiezen voor een mix van schriftelijke, mondelinge, online en offline communicatie, zodat je iedereen effectief bereikt. Dit zowel bij de voorbereiding als de promotie van je acties. Gebruik hiervoor een mix van communicatiekanalen (intranet, mail, ad valvas, Facebook, Whatsapp-groep …).
  • Leg in je promotie de nadruk op de leefwereld van je jongeren en wat zij belangrijk vinden. Gezondheid als iets positiefs en leuks. Probeer dit ook uit te stralen en zo te enthousiasmeren.
  • Communiceer niet enkel over wat je gaat doen, maar ook over wat is geweest. Met goede communicatie komt je gezondheidsbeleid echt tot leven, zowel binnen als buiten je organisatie. Zet gezondheid op de agenda en laat de boodschap (doelgroep)gericht, positief en wervend zijn. Deel succesverhalen en plaats er enthousiasmerende beelden bij; beslist de beste reclame. Een bevlogen collega of motiverend beeld zegt soms meer dan 1.000 woorden. Na elke actie kan je een beknopt verslagje met enkele foto’s maken of erop terugkomen in een IB-moment met iemand die nieuw is of niet kon deelnemen. Zo kan je steeds meer gasten enthousiast maken voor een volgende activiteit en je beleid.

Zelfs wanneer in een werkgroep verschillende functies betrokken worden, kunnen beslissingen van die werkgroep nog steeds bij collega’s overkomen alsof ze ‘van bovenaf’ opgelegd worden en kan dit weerstand opwekken. Dit is te vermijden door intensief terug te koppelen en af te toetsen wat in de werkgroepen gezegd wordt, bijvoorbeeld op de teamvergaderingen in elke afdeling.

Goede communicatie zorgt voor feedback en aanpassingen in je aanbod (beleid, actie …) Jouw aanbod zal zo verder op maat groeien met de groep.