Een gezondheidsbeleid staat best dicht bij alle betrokkenen. Om dit te bereiken werk je het beleid participatief uit en speelt je aanbod in op de aanwezige noden en behoeften. Meedenken, praten, werken en beslissen is belangrijk om een gevoel van eigenaarschap te verkrijgen. Betrokken gasten, medewerkers en contextfiguren zullen het gezondheidsbeleid invloedrijk maken.

Dan hebben we het over jongeren die zelf aangeven dat energiedranken beter beperkt worden. Ouders die mee beslissen over afspraken rond voedingsvoorschriften en kinderen die het beweegaanbod mee uitbreiden.

Betrokkenheid is niet voor iedereen even makkelijk: drukke agenda, nog nooit zoiets gedaan, band met de voorziening of in de leefgroep loopt soms wat stroef … Meer over een goede ondersteuning lees je onder participatie bij de werkgroep.

Hoe meer mensen zich mede-eigenaar voelen van het gezondheidsbeleid, hoe beter. Dit leidt tot een gedragen gezondheidsbeleid, het zelfvertrouwen van de gasten krijgt een boost en iedereen leert bij over elkaar.