Vooropstellen dat het gedrag van elke jongere zal veranderen door het gezondheidsbeleid, is een onrealistische doelstelling. De organisatie is slechts één van de vele invloeden op het gedrag van de jongeren. Toch kan je als organisatie al heel wat verwezenlijken, binnen je organisatie en door samen te werken met anderen.

Voor (grote) organisaties is het vaak een uitdaging om iedere gast, medewerker, leidinggevende, afdeling en het directieteam mee te krijgen. Dan spreken we nog niet over externe partners die jullie beleid ondersteunen, mee mogelijk maken … Alle neuzen in dezelfde richting krijgen, vraagt een nauwe samenwerking. Dit hoeft niet te betekenen dat jullie elkaar veel zien, wel dat jullie je verbonden voelen met de doelstellingen.

Hou er rekening mee dat iedere afdeling een eigen agenda heeft of kan hebben en dat dit net een meerwaarde kan bieden. Heb je gezondheid al eens bekeken vanuit een duurzaamheidsinvalshoek? Wat kan een natuurdomein betekenen voor gezondheid? Op welke manier is jeugdwerk ook hier een interessante partner? Wat kan de cultuursector betekenen? Samenwerken met externen werkt motiverend, vergroot de kans op effectiviteit en geeft je bovendien inspiratie.

Geef het draagvlak voor samenwerkingen de kans om te groeien. Er is tijd nodig om kennis te maken, o.a. via informele momenten. Dit beperkt het risico dat jullie organisaties elkaar en elkaars werking, doelstellingen … niet begrijpen en de meerwaarde van elkaar niet zien. Kan een lokale muziekproducer inschatten welk talent er in de jeugdhulp aanwezig is? Ziet het reguliere sportaanbod de energie van jullie kinderen?

Daarnaast is er meer dan de ‘zachte’ sectoren. Heb je al eens nagedacht over een samenwerking met een bedrijf, het bedrijventerrein of met je lokale overheid? Dat kan inspirerend werken.

Iedereen heeft tijd nodig om zich vernieuwingen eigen te maken. Heb geduld met gasten, collega’s, directies en externe partners. Kies voor de weg van de geleidelijkheid, maar niet voor de wet der traagheid. Ga in confrontatie, steek je nek uit en verruim je handelingsruimte om experimenten op te zetten.