Noodzaak

Medewerkers hebben nood aan een kader om hun werk af te toetsen. Een visie geeft duidelijk aan wat er voor de organisatie belangrijk is, wat de gewenste situatie is en kan zelfs al ingaan op welke rol medewerkers daardoor moeten opnemen.

Om samen te werken is een gedragen visie van groot belang. De visie op gezondheid kan op zich staan, maar kan even goed binnen de algemene visie en missie van de organisatie opgenomen worden.

Inhoud

Beschrijf in je visie duidelijk de gewenste situatie. Dat kan zowel gaan over het eten, als het aankopen, bewegen, ondersteunen, begeleiden, ... Link dit aan jullie organisatiewaarden, basisprincipes en uitgangspunten. Zo geef je visie richting aan het gedrag.

Er is een brede definitie van gezondheid en wat een gezond leven kan inhouden. De interpretatie van begrippen als gezondheid is immers deels gekleurd door je eigen ervaringen, waarden ... Spit daarom goed uit wat onder medewerkers gedeeld is. Toets dit af met de realiteit.

Link met de praktijk

Een gedeelde visie is niet hetzelfde als één oplossing. De visie zal net die diversiteit erkennen en daardoor sturen richting verschillende strategieën om gezonder te leven. Daarbij is er respect en aandacht voor de diversiteit die er sowieso is tussen mensen.

Je aanpak heeft, naast oog voor het individu in diens wereld, ook oog voor structuren die dit individu in- of uitsluiten, voor drempels die kansen en ontplooiing verhinderen en voor middelen en veranderingskrachten die jongeren tot ontplooiing brengen.

Levendig

Belangrijk bij het uitwerken van een visie is om hierover frequent te communiceren met de collega’s, jongeren, eventueel ouders … die niet in de werkgroep aanwezig zijn. Zo creëer je het nodige draagvlak. Om het levendig, bruikbaar en actueel te houden, moet je jezelf en anderen blijven bevragen over de zin en het nut van hetgeen gebeurt en geschreven staat. Voor wie is dit, waarom en wat is de finaliteit?