Om te werken aan een gezondheidsthema binnen een organisatie, is een gedragen visie van groot belang. De verwachtingen hierin moeten realistisch zijn: er kan bijvoorbeeld niet verwacht worden dat de organisatie tot doel stelt om personeel, ouders en jongeren te doen stoppen met roken.

De visie op gezondheid kan op zich staan, maar kan even goed binnen de algemene visie en missie van de organisatie opgenomen worden. Een voorbeeld van een visietekst en hoe die werd opgemaakt, vind je bij de inspirerende lokale praktijken.

In sommige organisaties zal het de gewoonte zijn om eerst na te denken over een visie en dit in een tekst neer te schrijven. Andere organisaties zullen meer nood hebben aan het uitproberen van concrete acties, om nadien te bekijken waar ze naartoe willen met het gezondheidsbeleid. Dan is een visietekst net een late stap.

Belangrijk bij het uitwerken van een visie is om hierover frequent te communiceren met de collega’s, jongeren, eventueel ouders … die niet in de werkgroep aanwezig zijn. Zo creëer je het nodige draagvlak. Om het levendig, bruikbaar en actueel te houden, moet je jezelf en anderen blijven bevragen over de zin en het nut van hetgeen gebeurt en geschreven staat. Voor wie is dit, waarom en wat is de finaliteit?

Een visie over gezondheid en hoe die vorm krijgt in jeugdhulp, gaat uit van equity en geen equality. Er is dus geen uniforme benadering, wel één met respect en aandacht voor de diversiteit die er sowieso is tussen mensen. Er is een brede definitie van gezondheid en wat een gezond leven kan inhouden. De interpretatie van begrippen als gezondheid is immers deels gekleurd door je eigen ervaringen, waarden ...

Je aanpak heeft, naast oog voor het individu in diens wereld, ook oog voor structuren die dit individu in- of uitsluiten, voor drempels die kansen en ontplooiing verhinderen en voor middelen en veranderingskrachten die jongeren tot ontplooiing brengen.